سطح زیر کشت گندم در سال جاری به ۶ میلیون هکتار رسید

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه وضعیت عمومی کشت گندم خوب است، گفت: ۶ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی امسال به زیر کشت گندم رفته است.

به گزارش اگری پرس اسماعیل اسفندیاری‌پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: تاکنون ۹۹٫۷ درصد از برنامه کشت گندم در سراسر کشور مطابق برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است.

وی افزود: ۲ میلیون و ۱۲۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت گندم آبی و ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار هم زیر کشت گندم دیم رفته است.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: در مجموع ۵ میلیون و ۹۳۰ هزار هکتار گندم کشت شده است.

اسفندیاری پور وضعیت بارش‌ها را در سال زراعی جاری خوب عنوان کرد و اظهار داشت: استقرار بوته هم در مناطق نسبتا خوب صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: کشاورزان باید در این فصل نسبت به تهیه و تدارک کود اوره و نگهداری آن اقدام کنند، تا در چندین مرحله و در زمان مناسب بر اساس نظر کارشناسان این کود را در مزرعه مصرف کنند.

اسفندیاری پور بیان داشت: یکی از مهمترین عوامل افزایش عملکرد تولید گندم استفاده به موقع و کافی از کود اوره که تأمین کننده عنصر نیتروژن گیاه است می‌باشد.

مجری طرح گندم وزارت جهاد افزود: کنترل علف‌های هرز در کمیت و کیفیت پروتئین گندم بسیار مؤثر است که سموم مورد نیاز برای این منظور توسط سازمان حفظ نباتات در مناطق مختلف تدارک دیده شده و کشاورزان با مراجعه به اماکن عرضه این سموم باید مطابق نظر کارشناسان برای استفاده از این سموم و مبارزه با علف‌های هرز اقدام کنند.

وی بیان داشت: برای سال زراعی ۹۵ – ۹۴ حدود ۴۰۷ هزار تن بذر گندم تدارک دیده شده بود که بخشی از آن مصرف نشده و برای استفاده در سال آینده ذخیره‌سازی می‌شود.

اسفندیاری پور تصریح کرد: وضعیت عمومی کشت گندم در مجموع خوب است و امیدواریم بتوانیم، به افزایش تولید گندم نسبت به سال زراعی گذشته دست یابیم.