خریدار گندم از واردکنندگان بخش خصوصی هستیم/فروشنده گندم به خبازیهای آزاد پز و صنف و صنعت

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: این شرکت آمادگی دارد تا در راستای حمایت از تولید داخل، گندم موجود خود را با قیمت ۹۰۰ تومان به مصرف کنندگان بخش صنف و صنعت و نانوایان آزادپز کشور به فروش برساند.

به گزارش اگری پرس به نقل از خبرگزاری فارس، به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، این شرکت در راستای حمایت از تولید داخل و تامین نیاز کشور، گندم موجود خود را با قیمت مصوب هر کیلو ۹۰۰ تومان به بخش صنف و صنعت می‌فروشد و از واردکنندگان بخش خصوصی به قیمت رقابتی گندم خریداری می‌کند.

علی قنبری در خصوص میزان و نحوه فروش گندم ها تاکید کرد: میزان فروش گندم به صنوف و صنایع ، براساس پروانه فعالیت و بهره برداری واحدهای صنفی و صنعتی می باشد و تحویل گندم نیز از محل سیلوهای شرکت انجام خواهد شد.
قنبری همچنین از آمادگی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید گندم وارداتی از واردکنندگان بخش خصوصی خبر داد.
وی افزود: شرکت بازرگانی دولتی ایران آمادگی دارد، تا گندم خارجی که توسط بخش خصوصی به کشور وارد شده را با قیمت رقابتی خریداری کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی خرید گندم وارداتی با قیمت رقابتی از بخش خصوصی را منوط به ارائه معرفی نامه صادر شده از سوی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان توسط وارد کنندگان بخش خصوصی برشمرد.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تاکید کرد : کما کان گندم مصرفی نانوایان یارانه ای پز کشور به همان قیمت پایه ۶۶۵۰ ریال عرضه می شود و مطابق سهمیه بندی مشخص توزیع خواهد شد و هیچ گونه محدودیتی در این زمینه وجود نخواهد داشت.