جلوگیری از زمین خواری ۶۵ هزار هکتاری در سال با کمک احکام قضایی و مردم

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: سالانه حدود ۲۵ هزار هکتار از منابع طبیعی کشور بر اساس احکام قضایی خلع ید و ۳۵ تا ۴۰ هزار هکتار قبل از تصرف جلوگیری می‌شود.

به گزارش اگری پرس؛

خداکرم جلای اظهار کرد: سالانه حدود ۲۵ هزار هکتار خلع یدبر اساس احکام قضایی انجام می‌شود. حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار هکتار نیز توسط یگان حفاظت منابع طبیعی با کمک‌های مردمی قبل از تصرف جلوگیری به عمل می‌آید.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور  ادامه داد: انجمن‌های صنفی، سمن‌ها همکاری مناسبی با سازمان جنگل‌ها دارند و اطلاعات لازم برای پیشگیری از جرم در حوزه‌های منابع طبیعی را در اختیار ما قرار می‌دهند.

جذب ۵۰۰ نفر نیروی امریه در سال زمان جنگل‌ها

جلالی در ادامه با اشاره به وضعیت جذب نیروی امریه در سازمان جنگل ها گفت: بر اساس توافقات انجام شده با ستاد کل نیروی‌های مسلح قرار شده است هزار و ۵۰۰ نفر سرباز طبیعت در مدت سه سال و  در هر سال ۵۰۰ نفر در قالب نیروی امریه جذب سازمان جنگل‌ها شوند.

وی افزود: در سال‌ها گذشته نیز جذب نیروی امریه در سازمان جنگل‌های وجود داشت اما بر اساس توافقات انجام شده‌ بر تعداد امریه ها  در سال جاری افزایش یافته است.

رئیس سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری ادامه داد: سربازان امریه از رشته‌های تحصیلی منابع طبیعی و آبخیزداری؛ حقوق و تعدادی نیروی دیپلم برای قرق بانی جذب خواهند شد.

وی تصریح کرد: حضور به عنوان نیروی امریه در سازمان جنگل‌ها تعهدی برای استخدام در این سازمان  ایجاد نخواهد کرد و مشمولین تنها می‌توانند خدمت سربازی خود را بر اساس گذراندن آزمون در سازمان جنگل ها بگذرانند.