تورم روستایی آبان ۱۲٫۵ درصد شد

مرکز آمار ایران گزارش داد تورم روستایی آبان ماه سال جاری به ۱۲٫۵ درصد رسید.

به گزارش اگری پرس به نقل از فارس گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

شاخص کل (برمبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در آبان ماه ۱۳۹۴ عدد ۲۲۷٫۳ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰٫۱ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۹ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱۰٫۳) کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به آبان ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی) ۱۲٫۵ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۳۹۴ (۱۲٫۷) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوارکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۴۳٫۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۴۰٫۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷٫۱ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۱۱٫۵ درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶٫۹ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۳۹۴ (۱۱٫۱) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در آبان ماه ۱۳۹۴ به رقم ۲۱۶٫۳ رسید که ۰٫۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰٫۷ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آبان ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۱۳٫۶ درصد است که نست به تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۳۹۴ (۱۴٫۱) کاهش یافته است.

براین اساس تورم برای خانوار روستایی از ۱۲٫۷ درصد در مهرماه به ۱۲٫۵ درصد در آبان ماه رسید.