تعاونی های تولید موظف به مبارزه با پوره سن در سطح استان همدان هستند

به گزارش خبرنگار اگری پرس در استان همدان، مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان در جلسه ویدیو کنفرانسی هماهنگی مبارزه با پوره سن و کانونکوبی سن در حوزه شرکت های تعاونی تولید در سطح استان که با حضور معاون تولیدات گیاهی،مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان همدان، رییس نظام بهره برداری تعاون روستایی و مدیرعامل […]

به گزارش خبرنگار اگری پرس در استان همدان، مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان در جلسه ویدیو کنفرانسی هماهنگی مبارزه با پوره سن و کانونکوبی سن در حوزه شرکت های تعاونی تولید در سطح استان که با حضور معاون تولیدات گیاهی،مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان همدان، رییس نظام بهره برداری تعاون روستایی و مدیرعامل اتحادیه تعاونی تولید روستایی استان و با شرکت روساء ادارات تعاون روستایی شهرستانها و مدیران عامل شرکت های تعاونی تولید برگزار شد؛ گفت:

با توجه به وضعیت ویژه گسترش پوره سن در سطح استان مبارزه با پوره سن توسط تعاونی های تولید بویژه در اراضی تحت پوشش تعاونی ضروری است.


مجید مسلمی راد گفت:
زمان مبارزه با پوره سن بسیار مهم است چرا که می تواند سبب کاهش میزان خسارت به کشاورزان شود.
وی گفت: گندم محصول استراتژیک و مهم در تامین امنیت غذایی است لذا توجه به تولید این محصول و افزایش میزان تولید از برنامه های سازمان جهاد کشاورزی است.
وی از اجرای طرح کانونکوبی سن خبر داد و گفت: برنامه ویژه ای برای کانونکوبی سن با اتخاذ سیاست تشویقی در دست اقدام است که بزودی جزییات این طرح به اطلاع تعاونی ها رسانده خواهد شد.
در این جلسه همچنین معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از تعاونی های تولید خواست با جدیت وارد عملیات مبارزه با سن غلات شوند و با حضور مستمر در مزارع و در کنار کشاورزان باشند.
شهرام پرورش افزود: امسال به دلیل خشکسالی در ابتدا و انتهای فصل سن بصورت گسترده ای در مزارع طغیان کرده است و از سوی دیگر زمان مبارزه حدود ۲۰ روز جلوتر افتاده است.
وی در ادامه گفت: ۵۰ درصد اراضی گندم آبی و ۳۵ درصد گندم دیم در حوزه تعاونی های تولید است این امر بیانگر اهمیت ورود جدی تعاونی های تولید در مبارزه با ین در این مزارع است.
در این جلسه همچنین مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی نیز پیرامون مباحث فنی پوره سن و سن مادر توضیحاتی ارایه کرد، سپس روساء ادارات تعاون روستایی شهرستان ها به بیان گزارش پرداخته و مدیرعامل اتحادیه تعاونی تولید و مدیران شرکت های تعاونی تولید به عملکرد خود اشاره کردند.