برنامه برای خرید ۱۰ میلیون تن گندم در سال آینده/کیفیت مبنای خرید گندم در سال آینده قرار خواهد گرفت

با توجه به سطح زیر کشت و در صورت تداوم بارندگی های مناسب درکشور، پیش بینی می شود سال آینده بیش از ۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود.

به گزارش اگری پرس به نقل از خبرگزاری فارس  علی قنبری مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه امسال تاکنون میزان و پراکنش بارندگی ها در سطح کشور مناسب بوده، پیش بینی کرد که سال آینده میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان به ۱۰ میلیون تن برسد.

وی اظهار داشت: در فصل برداشت سال جاری، علیرغم عدم پراکنش مناسب بارندگی ها در طول فصل زراعی قبل، به دلیل تدابیر و اجرای سیاست های علمی کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی ، بیش از ۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: از آنجا که سطح زیر کشت گندم در کشور کاهش محسوس نیافته و حدود ۶ میلیون هکتار از اراضی کشور زیرکشت گندم رفته است و با توجه به بارندگی های سال در سال جاری ، به ویژه در زمان کاشت گندم، احتمال افزایش تولید گندم داخلی و خرید ۱۰ میلیون تن گندم زیاد است.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، با اشاره به ذخایر موجود گندم کشور تاکید کرد: موجودی گندم کشور در حال حاضر به گونه ای است که ما با بیش از ۵ میلیون تن ذخیره گندم وارد سال جدید خواهیم شد و با توجه به پیش بینی افزایش تولید خرید، درسال آینده، کلیه نیازهای مصرفی کشور اعم از خبازی و صنف و صنعت از طریق گندم داخلی قابل تامین است.

قنبری تصریح کرد: تصویب قیمت ۱۲۷۰ تومان برای خرید تضمینی در سال آینده قیمت مناسب و بالاتر از نرم جهانی و در جهت حمایت از تولید ملی و مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی است، لذا دولت و وزارت جهاد کشاورزی تولید و خرید گندم را بر مبنای کیفیت برنامه ریزی خواهد کرد.

وی افزود: برای اینکه با مشکل انباشت موجودی و چالش مصرف گندم تولید داخلی در سال آینده مواجه نشویم، انتظار می رود دولت از واردات گندم که در حال حاضر توسط بخش خصوصی صورت می گیرد، با اعمال تعرفه مناسب جلوگیری کند.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به وجود ظرفیت مراکز ذخیره سازی ۱۹ میلیون تن در کشور گفت: از این میزان ظرفیت، حدود ۶ میلیون تن مربوط به انبارهای ساده و روباز است که قابلیت نگهداری مناسب گندم را برای مدت طولانی ندارند.

قنبری اظهار داشت:  در مجموع ۱۳ میلیون تن مراکز ذخیره ای استاندارد داریم که باید برای ذخیره سازی گندم خرید سال آینده این ظرفیت آماده باشد. بنابراین پرشدن بخشی از این سیلوها که ۷۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصی است با گندم های وارد شده توسط این بخش، توجه به بحث ذخیره سازی گندم در سال آینده ضروری و اجتناب ناپذیر است.