بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی تهران از از روند اجرای طرح انتخاب مشارکتی ارقام مختلف گندم در شهرستان ری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: انتخاب مشارکتی ارقام یک روش ساده و کم هزینه با مشارکت و همکاری خود کشاورزان است که برای بهبود عملکرد برداشت محصولات کشاورزی انجام می‌شود. به گزارش اگری پرس به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، فصاحت رئیس سازمان سازمان جهادکشاورزی استان تهران به همراه […]

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: انتخاب مشارکتی ارقام یک روش ساده و کم هزینه با مشارکت و همکاری خود کشاورزان است که برای بهبود عملکرد برداشت محصولات کشاورزی انجام می‌شود.

به گزارش اگری پرس به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، فصاحت رئیس سازمان سازمان جهادکشاورزی استان تهران به همراه عامری معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ری و جمعی از کارشناسان از مزارع طرح های مقایسه ارقام گندم و. طرح انتخاب مشارکتی ارقام گندم PDT در حوزه مرکز جهاد کشاورزی بخش قلعه نو شهرستان ری بازدید کردند.
این بازدید به منظور کشت ذرت به روش آبیاری میکرو در اراضی روستای الیمون
و مزارع تحقیقی ترویجی و مقایسه ارقام ، پایش سن غلات و هماهنگی لازم با مراکز خرید گندم صورت گرفت.