مصوبه صندوق حمایت از زنجیره صنعت شیر، روزنه رهایی از بند بحران

هیات وزیران تشکیل صندوق حمایت از توسعه زنجیره صنعت شیر کشور، پس از چند سال سختی و تحمل فشار از سوی دامداران و صنایع لبنی را راهی برای نجات صنعت شیر کشور ارزیابی می کند.

به گزارش اگری پرس، هفته گذشته خبری مبنی بر “تصمیم هیأت وزیران، در موظف شدن وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تشکیل صندوق حمایت از توسعه زنجیره صنعت شیر کشور” منتشر شد که می‌تواند روزنه‌ای برای رهایی این صنعت از بند بحران باشد، البته میزان تأثیرگذاری این مصوبه به درجه همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف در اجرای آن بستگی دارد.

در همین راستا یکی از کارشناسان صنعت شیر گفت: شاید برای نخستین‌بار است که بحث شیر به این شکل جنبه قانونی پیدا می‌کند و می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای یافتن متولی در این صنعت، خروج از انفعال و برنامه‌ریزی دراز مدت برای دور شدن همیشگی صنعت از بحران.

حسین چمنی با اشاره به اینکه در مصوبه یادشده تقریباً تمام ابعاد مختلف مربوط به شیر پوشش داده شده افزود: اکنون تمام بخش‌ها اعم از خصوصی، دولتی و نمایندگان مجلس، به این نقطه مشترک رسیده‌اند که بحث تحریک تقاضا و افزایش مصرف داخل، مهم‌ترین راه‌ برون‌رفت از بحران خواهد بود.

به گفته وی، بسیار مهم است که فرد یا گروهی که پیشبرد اهداف این طرح را هدایت می‌کنند، از نظرات کارشناسی گوناگون بهره‌مند شوند، زیرا در حال حاضر حوزه شیر در دانش فنی، رقابت‌پذیری‌، شناخت نیازهای بازار و توسعه صادرات، به بلوغ مطلوبی رسیده و جمعیت قابل توجهی آن را از لحاظ علمی پشتیبانی می‌کنند؛ ضمن اینکه ایران از جنبه فن‌آوری هم، چیزی از کشورهای پیشرفته کم ندارد.

این کارشناس با بیان اینکه پیاده‌سازی طرح مورد نظر می‌تواند پیش زمینه‌ای برای تشکیل خانه شیر نیز تلقی شود، خاطرنشان کرد: این دستاورد اگر با محوریت بخش خصوصی و نظارت دولت، پیش رود می‌تواند مبنای خوبی برای خروج از حالت انفعالی باشد که صنعت در چند سال اخیر دچارش شده بود؛ زیرا در سال‌های اخیر مجموعه‌‌های سیاست‌گذار اثرگذاری مثبت نداشت و تنها نظاره‌گر اتفاقات بود، اما این مصوبه می‌تواند برای خروج از انفعال، مانند موتوری محرک عمل کند. به‌ویژه در کشوری مثل ایران که با پیری زودرس همراه بوده و هزینه‌های سنگین مصرف کم به دولت و مردم تحمیل شده است، اهمیت موضوع چند برابر می‌شود.

چمنی معتقد است: یکی از بندهایی که در مصوبه پیش‌بینی شده، بحث فرهنگسازی است. به اعتقاد همه مسئولان و کارشناسان‌، کاهش مصرف، بزرگ‌ترین مانع توسعه صنعت شیر تلقی می‌شود، اما خوشبختانه این مسئله در مصوبه گنجانده شده و آغاز آن بیشتر متکی به اراده جمعی است و هزینه چندانی هم برای اجرای آن لازم نیست. چراکه همه دستگاه‌ها می‌توانند در آن مشارکت داشته باشند و زودتر از دیگر بخش‌ها فعالیت خود را آغاز کنند. ضمن اینکه تفاهم‌نامه مربوط به فرهنگ‌سازی بین دامداران و صنایع مدت‌ها پیش به امضا رسیده و خیلی سریع شکوفا خواهد شد.

وی در پایان تصریح کرد: مصوبه گفته شده، می‌تواند به عنوان چارچوب نظام‌مند در امر شیر کشور باشد، اما باید توجه داشت که مسائل این حوزه چندوجهی است و باید ساختاری قوی با حضور همه متولیان سلامت و بهداشت، صنعت‌، تولید، بودجه و آموزش و فرهنگسازی برای آن تشکیل شود. از این رو‌ لازم است که مصوبه با اراده قوی و هماهنگی مکفی از طرف همه متولیان دنبال شود تا در سال اقتصاد مقاومتی، شاهد اقدام و عمل مؤثر در این زمینه باشیم.

منبع: ایانا