یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور تحت پوشش طرح های نوین آبیاری قرار دارد

معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی گفت: ۱۲۱۷ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه طرح های آبیاری نوین اختصاص یافت.

به گزارش اگری پرس به نقل از ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، علی مراد اکبری با اشاره به آنکه تاکنون یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور تحت پوشش طرح های نوین آبیاری قرار دارد، افزود: امسال با اختصاص این میزان اعتبار طرح های آبیاری تحت فشار و قطره ای در ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی کشور اجرا می شود.

وی گفت: ۸۵ درصد اعتبار مورد نیاز اجرای طرح بلاعوض و ۱۵ درصد باقیمانده برعهده بهره برداران است.

معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های توسعه آبیاری نوین صرف شده است.

اکبری با بیان آنکه ۲۶۵ میلیارد تومان نیز در چند روز گذشته برای ادامه اجرای طرح ها اختصاص یافت، افزود: در صورت تخصیص کامل اعتبارات تا پایان امسال ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی تحت پوشش روش های نوین آبیاری قرار خواهد گرفت.

معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی تاکید کرد: اجرای طرح های آبیاری قطره ای و تحت فشار براساس مطالعات فنی و مهندسی و برآوردهای علمی دقیق از شرایط آب و هوایی، شرایط خاک، منابع آب و محصولی که در منطقه کشت می شود، اجرا خواهد شد و پس از ارزیابی های انجام شده در صورتی که محدودیتی برای اجرای طرح نباشد روش های آبیاری نوین اجرایی می شود.

اکبری گفت: اولویت وزارت جهادکشاورزی توسعه آبیاری قطره ای در مزارع ذرت، سبزی و صیفی است.

اقتصام(۱)۹۱۸۶ **۱۵۵۸

انتهای پیام /*