گزارش جدید بانک مرکزی از ارزانی و گرانی مواد غذایی

بانک مرکزی اعلام کرد: قیمت خُرده فروشی ۴ گروه مواد غذایی در هفته منتهی به ۱۳ آذرماه نسبت به هفته قبل از آن افزایش، ۳ گروه کاهش و ۴ گروه نیز ثابت ماند.

به گزارش اگری پرس به نقل از خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در گزارش هفتگی نرخ متوسط خُرده فروشی برخی مواد خوراکی در تهران برای هفته منتهی به سیزدهم آذرماه، اعلام کرد: نرخ چهار گروه مواد خوراکی نسبت به هفته پیش از آن افزایش و قیمت سه گروه دیگر کاهش یافت و قیمت چهار گروه دیگر تغییری نکرد.

بر پایه این گزارش، در هفته منتهی به سیزدهم آذرماه نرخ لبنیات ۰.۳ درصد، میوه های تازه ۰.۱ درصد، سبزی های تازه ۰.۹ درصد و قند و شکر ۰.۲ درصد رشد کرد. در همین دوره نرخ تخم مرغ ۱.۸ درصد، حبوب ۰.۲ درصد و گوشت مرغ پنج درصد کاهش یافت. همچنین نرخ برنج، گوشت قرمز، چای و روغن نباتی ثابت ماند.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت پنیر پاستوریزه و غیرپاستوریزه به ترتیب معادل ۱.۲ درصد و ۰.۷ درصد نسبت به هفته پیش از آن افزایش داشت و بهای سایر قلم های این گروه ثابت بود.
قیمت تخم مرغ معادل ۱.۸ درصد کاهش یافت و شانه ای ٨٦ هزار تا الی ١٠٢ هزار ریال فروش رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، بهای برنج داخلی درجه یک بدون تغییر بود. قیمت برنج داخلی درجه دو معادل ۰.۳ درصد افزایش یافت ولی بهای برنج وارداتی غیرتایلندی ۰.۱ درصد کاهش داشت.
در گروه حبوب، قیمت نخود ثابت بود. بهای عدس معادل ۱.۴ درصد و لوبیا چیتی ۰.۵ درصد کاهش داشت ولی قیمت سایر قلم های این گروه ۰.۹ درصد تا ۱.۹ درصد افزایش یافت.

میوه ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میدان های زیر نظر شهرداری، هندوانه عرضه نمی شد ولی دیگر میوه ها و سبزی های تازه با کیفیت در مقایسه متفاوت، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه شد.

همچنین در میوه فروشی های سطح شهر، بهای پرتقال درجه یک معادل ۰.۴ درصد، انار ۲.۸ درصد، هندوانه ۱۷.۲ درصد و موز ۱.۲ درصد افزایش ولی قیمت سایر قلم های این گروه ۰.۱ تا ۴.۵ درصد کاهش یافت. در گروه سبزی های تازه بهای سبزی های برگی بدون تغییر بود. قیمت خیار معادل ۰.۹ درصد کاهش و بهای سایر قلم های این گروه ۰.۲ تا ۴.۱ درصد افزایش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند ثابت بود. بهای گوشت مرغ پنج درصد کاهش داشت ولی قیمت گوشت تازه گاو و گوساله ۰.۱ درصد افزایش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای شکر ۰.۵ درصد افزایش یافت و قیمت قند، چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.

بر پایه این گزارش، در یکسال منتهی به سیزدهم آذرماه امسال، نرخ لبنیات ۷.۶ درصد، تخم مرغ ۲.۵ درصد، برنج ۴.۵ درصد، حبوب ۲۵.۹ درصد، گوشت قرمز ۷.۶ درصد، قند و شکر ۱۰.۶ درصد و روغن نباتی ۰.۷ درصد رشد کرد. در این دوره زمانی، قیمت میوه های تازه ۲.۶ درصد، سبزی های تازه ۷.۷ درصد، گوشت مرغ ۱۱.۴ درصد و چای ۱.۴ درصد افت داشت.