گرانی نان محقق می شود؟

نارضایتی مصرف کنندگان از بی کیفیتی و آب رفتن نان ها موجب شده نانوایی‌های یارانه پز به بهانه بالا بردن کیفیت بر افزایش قیمت پا فشاری کنند.

به گزارش اگری پرس،

اگرچه آزاد سازی قیمت نان در سال ۸۹ با وعده بهبود کیفیت نان صورت گرفت، اما با گذشت چند سال از این افزایش قیمت، کیفیت نان تغییری نیافته است.

این در حالی است که به دنبال نارضایتی مصرف کنندگان از بی کیفیتی و آب رفتن نان ها، نانوایی‌های یارانه پز به بهانه بالا بردن کیفیت بر افزایش قیمت پا فشاری می‌کنند.
حال جای سوال است که با افزایش مجدد قیمت نان کیفیت‌ها افزایش می‌یاید و آیا دولت برنامه‌ای برای بالا بردن قیمت نان در سال جاری دارد؟
قاسم زراعت کار رئیس اتحادیه نانوایان تهران با انتقاد از عدم افزایش قیمت نان از سال ۹۳ تا کنون گفت: با توجه به تورم سالانه هزینه‌های نانوایی حدود ۱۴ درصدافزایش یافته و این درحالی است که قیمت نان افزایش نداشته است.
به گفته وی مدارک و اسناد لازم به سازمان حمایت جهت بررسی آنالیز قیمت از سوی نانوایی‌ها فرستاده شده است.
زراعت کار با بیان اینکه یکسان سازی نرخ آرد و گندم به نفع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است، افزود: با یکسان سازی نرخ آرد و گندم کیفیت نان افزایش می‌یابد چرا که نانوایی‌های یارانه پز هیچ گونه حق انتخاب مواد اولیه خود را ندارند.
رئیس اتحادیه نانوایان تهران تصریح کرد: عدم افزایش قیمت نان متناسب با تورم تنها کوچک شده چانه و بی کیفیتی نان را به همراه دارد.
***یکسان سازی نرخ آرد تنها نسخه شفا بخش کیفیت
محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم صنعتی گفت: آزاد سازی قیمت نان تنها نسخه شفا بخش افزایش کیفیت است که انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر دولت نسبت به اجرای این امراقدام نماید.
وی افزود: علی رغم افزایش هزینه‌های کارگری، آب و برق و.. قیمت نان از سال ۹۳ به بعد افزایشی نیافته که درنهایت این امر کاهش کیفیت را به همراه داشته است.
رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم صنعتی ادامه داد: نانوایان دیگر توان زیان را ندارند از این رو در صورت عدم افزایش قیمت نان وزن چانه و کیفیت‌ها کاهش خواهد یافت.
کرمی تصریح کرد: یکسان سازی نرخ آرد و گندم از سوی دولت موجب می‌شود که نانوایی صنعتی و سنتی در فضای رقابت سالم قرار بگیرند که با این وجود قیمت‌ها خود تعیین می‌شود.