کاهش ۱٫۵ درصدی تولید جهانی غلات در سال ۲۰۱۵

پیش‌بینی‌ اولیه در مورد تولید جهانی غلات ۲۰۱۵ اشاره به کاهش احتمالی ۱٫۵ درصدی از میزان رکورد تولید سال گذشته دارند.

به گزارش اگری پرس ، به نقل از فارس از موسسه برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، بررسی عرضه و تقاضای غلات، چشم‌انداز جدیدی از بازار جهانی این محصولات را فراهم می‌کند. ارزیابی تفصیلی تولید و همچنین وضعیت عرضه و تقاضای غلات در کشور و منطقه که هر سه ماه یکبار در گزارش چشم‌انداز محصولات و وضعیت مواد غذایی منتشر می‌شود، مکمل خلاصه گزارش ماهانه است. تحلیل‌های دقیق‌تر درباره بازارهای جهانی غلات و همچنین سایر مواد غذایی مهم در گزارش چشم‌انداز مواد غذایی دوبار در سال منتشر می‌شود. گزارش‌های ماهانه سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو) در سال ۲۰۱۵ در تاریخ‌های ۵ فوریه، ۵ مارس، ۲ آوریل، ۷ می، ۴ ژوئن، ۹ ژوئیه، ۱۰ سپتامبر، ۸ اکتبر، ۵ نوامبر و ۳ دسامبر منتشر می‌شود. در گزارش حاضر، خلاصه پیش‌بینی شاخص‌های تولید، عرضه، تجارت، مصرف و موجودی ذخایر غلات، ارائه و مورد بررسی قرار گرفته که در تاریخ ۷ می ۲۰۱۵ (۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ) منتشر شده است.

کاهش حدود ۱٫۵ درصدی تولید جهانی غلات در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)

پیش‌بینی‌های اولیه در مورد تولید جهانی غلات ۲۰۱۵ اشاره به کاهش احتمالی ۱٫۵ درصدی از میزان رکورد تولید سال گذشته دارند.

پیش‌بینی می‌شود تولید جهانی غلات (به انضمام برنج آسیاب شده) در سال ۲۰۱۵ با توجه به شرایط محصولاتی که پیش از این به زیر کشت رفته‌اند و نیز شرایط محصولاتی که هنوز باید کاشته شوند و همچنین با فرض شرایط جوی طبیعی برای باقیمانده فصل به ۲۵۰۹ میلیون تن برسد که ۳۹ میلیون تن کمتر از میزان تولید ۲۰۱۴ است اما تقریبا ۵ درصد بیشتر از میانگین ۵ سال گذشته می‌باشد. دلیل اصلی کاهش تولید جهانی غلات، ذرت می‌باشد؛ چرا که انتظار بر آن است تولید ذرت به دلیل کاهش کشت به ۹۹۵ میلیون تن برسد که ۳۰ میلیون تن کمتر از سال گذشته است.

پیش‌بینی‌های مقدماتی حاکی از آن است که مصرف جهانی غلات ۱۶ – ۲۰۱۵ تقریبا با یک درصد (۲۶ میلیون  تن) افزایش به ۲۵۲۲ میلیون تن برسد که بسیار کمتر از نرخ رشد ثبت شده در سال‌های ۱۵ – ۲۰۱۴ و ۱۴- ۲۰۱۳ است (نرخ رشد مصرف غلات در سال‌های مذکور به ترتیب ۲٫۶ درصد و ۴٫۸ درصد بود) افزایش محدود مصرف غلات در ۱۶ – ۲۰۱۵ بازتابی از پیش‌بینی افزایش بسیار کم استفاده از غلات به عنوان خوراک دام و کاربرد صنعتی غلات دانه درشت به ویژه برای تولید اتانول سوختی است که احتمال توقف آن پس از چندین سال رشد سریع وجود دارد. در مقابل انتظار بر آن است مصرف غذایی غلات هم‌راستای جمعیت جهان افزایش یابد. بر همین اساس میانگین مصرف سرانه غلات در سال حدود ۱۵۳ کیلوگرم خواهد بود که در این میان، مصرف سرانه گندم حدود ۶۷ کیلوگرم و برنج، ۵۷٫۵ کیلوگرم می‌‌باشد.

ذخایر جهانی غلات بر اساس پیش‌بینی‌های مقدماتی فائو برای تولید غلات در ۲۰۱۵ و مصرف ۱۶ – ۲۰۱۵، تقریبا ۳ درصد از ذخایر ابتدایی کاهش خواهد یافت و تا نزدیک فصول زراعی منتهی به ۲۰۱۶ به ۶۲۷ میلیون تن خواهد رسید. ذخایر کمتر غلات دانه درشت و برنج دلیل اصلی کاهش پیش‌بینی شده ذخایر جهانی غلات به حساب می‌آیند هر چند کاهش ذخایر غلات تنها منجر به کاهش نسبتاً کم در نسبت ذخایر به مصرف جهانی غلات خواهد شد.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تجارت جهانی غلات در ۱۶- ۲۰۱۵ با کاهش ۰٫۶ درصد (۲ میلیون تن) از میزان برآورد تجارت ۱۵ – ۲۰۱۴ به ۳۴۹٫۴ میلیون تن برسد. بر همین اساس میزان تجارت غلات در ۱۶ – ۲۰۱۵ حدود ۲ درصد (۸ میلیون تن) کمتر از حجم بالای مبادلات تجاری ۱۴ – ۲۰۱۳است. پیش‌بینی می‌شود کاهش در حجم مبادلات تجاری گندم و جو بیشتر از افزایش اندک مبادلات تجاری ذرت و برنج باشد. قیمت‌های بین‌المللی غلات مهم در فصل آتی ۲۰۱۵ – ۲۰۱۴ با وجود پیشینه‌ای از عرضه‌های زیاد غلات و تقویت ارزش دلار آمریکا شدیداً کاهش یافته است.

پیش‌بینی‌های اولیه برای وضعیت غلات جهان در سال ۱۶ – ۲۰۱۵ حاکی از آن است که تولید، ذخایر و تجارت جهانی غلات در مقایسه با سال ۱۵ – ۲۰۱۴کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی فائو برای مصرف جهانی غلات در ۱۶ –  ۲۰۱۵افزایشی است اما نرخ رشد مصرف تقریبا یک درصد پیش‌بینی شده که بسیار کمتر از نرخ رشد ثبت شده در سال‌های ۱۵ – ۲۰۱۴ و ۱۴ – ۲۰۱۳ است. پیش‌بینی افزایش بسیار کم استفاده از غلات به عنوان خوراک دام و کاربرد صنعتی غلات دانه درشت به ویژه برای تولید اتانول سوختی منجر به افزایش محدود و مصرف غلات در ۱۶- ۲۰۱۵ شده است.

بر اساس پیش‌بینی‌های اولیه، تولید جهانی غلات در سال ۲۰۱۵  به ۲۵۰۹ میلیون تن می‌رسد که تقریباً ۱٫۵ درصد (۳۹ میلیون تن ) کمتر از میزان تولید ۲۰۱۴ است. ذرت،دلیل اصلی کاهش تولید جهانی غلات در سال ۲۰۱۵ به حساب می‌آید.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، ذخایر جهانی غلات تا نزدیک فصول زراعی منتهی به ۲۰۱۶ با کاهش ۳ درصدی از ذخایر ابتدایی به ۶۲۷ میلیون تن خواهد رسید. ذخایر کمتر غلات دانه درشت و برنج دلیل اصلی کاهش پیش‌بینی شده، ذخایر ج هانی غلات به حساب می‌آیند.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تجارت جهانی غلات در ۱۶ – ۲۰۱۵با کاهش ۰٫۶ درصد (۲ میلیون تن) از میزان برآورد تجارت ۱۵ – ۲۰۱۴ به ۳۴۹٫۴ میلیون تن برسد. کاهش در حجم مبادلات تجاری گندم و جو دلیل اصلی کاهش تجارت غلات به حساب می‌آیند.

انتهای پیام/