چین اولین و اندونزی دومین تولید‌کننده آبزیان جهان

چین با ۷۰ میلیون تن و اندونزوی با ۱۵٫۴ میلیون تن، رتبه اول و دوم تولید آبزیان جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش اگری پرس به نقل از خبرگزاری فارس مجموع تولید ماهیان و گیاهان آبزی (اعم از طبیعی و پرورش) در سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۱۷۸٫۸ میلیون تن است که از این میان حدود ۱۵۶ میلیون تن گونه‌های ماهی و ۲۲٫۸ میلیون تن شامل گیاهان دریایی مانند جلبک‌ها هستند.

براساس این گزارش: از کل تولید آبزیان اعم از محصولات شیلاتی و محصولات گیاهی، بالغ بر ۹۵ میلیون تن از طریق صید و صیادی (به صورت طبیعی) و حدود ۸۴ میلیون تن از طریق آبزی‌پرورش تولید شده است.

در سال ۲۰۱۲ مجموع تولید محصولات شیلات (اعم از صید و صیادی، آبزی‌پرورشی ماهیان و آبزی‌پروری گیاهان) به ۱۸۱٫۸ میلیون تن رسید است از این میزان حدود ۹۱ هزار و ۳۳۶ هزار تن مربوط به صید و صیادی ماهیان، ۶۶ هزار و ۶۳۳ هزار تن آبزی‌پروری انواع ماهیان و ۲۳ هزار و ۷۷۶ هزار تن نیز مربوط به پرورش گیاهان آبزی است.

این گزارش می‌افزاید: در سال ۲۰۱۲ چین به عنوان بزرگترین تولید کننده صید و صیادی با حدود ۱۶ میلیون تن صید ماهی بالغ بر ۱۷٫۶ درصد از کل صید جهان را در اختیار دارد.

همچنین این کشور به عنوان بزرگترین پرورش دهنده آبزیان، با تولید حدود ۴۱ میلیون تن آبزیان حدود ۶۱٫۷ درصد از کل آبزی‌پروری جهان را در اختیار دارد، این کشور در تولید و پرورش گیاهان آبزی نیز در دنیا مقام اول را داراست و با تولید حدود ۱۲٫۸ میلیون تن گیاهان آبزی، بیش از ۵۴ درصد از پرورش گیاهان آبزی جهان را در اختیار دارد.

در مجموع سهم چین از کل تولید ماهیان و آبزیان جهان در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۳۸٫۵ درصد بوده و به عبارت دیگر از مجموع ۱۸۱٫۸ میلیون تن محصولات آبزی تولید شده در سطح جهان حدود ۷۰ میلیون تن آن توسط چین انجام گرفته است.

دومین کشور عمده تولید کننده محصولات آبزی جهان اندونزی است که با تولید حدود ۱۵٫۴ میلیون تن حدود ۸٫۵ درصد از کل تولید جهانی را در اختیار دارد.