موشک هایی که جنگل ها و کشاورزی را نجات میدهند

aerial reforestration: موفقیت این شیوه تا ۷۰% است؛ به همین دلیل از این شیوه با عنوان بهترین سلاح جنگل زدایی یاد می شود. در جهانی که سالانه حدود ۱۳۰ میلیاردمتر مربع جنگل، از بین می رود، چنین شیوه ای بسیار موفق خواهد بود.

به گزارش اگری پرس به نقل از ؛ بمبهای کشاورزی، به کمک مناطقی می شتابند که جنگل زدایی شده اند. در این شیوه، دانه گیاهان محلی، درون مواد قابل تجزیه جای می گیرند و به تعداد زیاد، بر مناطق جنگل زدایی شده بمباران می شوند و روند احیای جنگل اینگونه آغاز می شود. در هرپرواز حدود ۱۰۰هزار بمب دانه فرود می آید.

موفقیت این شیوه تا ۷۰% است؛ به همین دلیل از این شیوه با عنوان بهترین سلاح جنگل زدایی یاد می شود. در جهانی که سالانه حدود ۱۳۰ میلیاردمتر مربع جنگل، از بین می رود، چنین شیوه ای بسیار موفق خواهد بود.

در ادامه تصاویری از این روش کشت می بینید.
AerialReforestation
aerial-reforestation-3
artistic rendering aerial
موشک هایی که جنگل ها و کشاورزی را نجات میدهند+عکس و فیلم
موشک هایی که جنگل ها و کشاورزی را نجات میدهند+عکس و فیلم
موشک هایی که جنگل ها و کشاورزی را نجات میدهند+عکس و فیلم