آبی که به کشاورز نرسید/ کار نیمه تمام جهاد کشاورزی شهرستان ارمغانخانه

طبق گزارشات مردمی از روستای ولیاران از شهرستان ارمغانخانه، جهاد کشاورزی این شهرستان اقدام به لوله کشی چهار هزار متر از مسیر این روستا جهت آبیاری مزارع کشاورزی این منطقه کرده است اما پس از مدتی علاوه بر ناقص بودن این لوله کشی رئیس جهاد کشاورزی این منطقه دستور به جمع آوری این لوله ها […]

طبق گزارشات مردمی از روستای ولیاران از شهرستان ارمغانخانه، جهاد کشاورزی این شهرستان اقدام به لوله کشی چهار هزار متر از مسیر این روستا جهت آبیاری مزارع کشاورزی این منطقه کرده است اما پس از مدتی علاوه بر ناقص بودن این لوله کشی رئیس جهاد کشاورزی این منطقه دستور به جمع آوری این لوله ها داده است.

به گزارش واحد مطالبات مردمی اگری پرس اهالی روستای ولیاران از توابع استان زنجان، به دلیل لوله گذاری سال گذشته و به امید آبی که باید از طریق این لوله ها به دست کشاورزان میرسید، اقدام به کشت محصولات کشاورزی کرده اند. حال این محصولات کشت شده، بدون آب مانده و منتظر تدبیر مسئولین هستند.

مطالبات مردمی از روستای ولیاران از توابع شهرستان ارمغانخانه واقع در استان زنجان