صادرات برنج پاکستان به ایران به ۷۰۰ هزار تن افزایش می‌یابد

اعضای اتحادیه صادرکنندگان برنج پاکستان تصمیم گرفته‌اند تا دفاتری در تهران و مشهد دایر کنند تا از این طریق میزان صادرات برنج به این کشو را به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن برسانند.

به گزارش اگری پرس به نقل از فارس، اعضای اتحادیه صادرکنندگان برنج پاکستان تصمیم گرفته‌اند تا دفاتری در تهران و مشهد به منظور افزایش صادرات به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن به ایران دایر کنند.

با کمک وزارت تجارت پاکستان، اتحادیه صادرکنندگان برنج این کشور از واردکنندگان ایرانی برای سفر پاکستان به منظور شرکت در نشست‌های تجاری برای افزایش تجارت برنج میان دو همسایه دعوت خواهند کرد.

این تصمیم پس از سفر اعضای اتحادیه صادرکنندگان برنج پاکستان به ایران و ملاقات با واردکنندگان ایرانی گرفته شده است. این نشست‌ها موفقت‌آمیز بوده است و انتظار می‌رود صادرکنندگان سفارش‌های جدیدی دریافت کنند.

با این حال، در سمیناری که اخیرا توسط اتحادیه صادر کنندگان برنج پاکستان در اتاق بازرگانی و صنایع پاکستان برگزار شده است، بانکداران پاکستانی خاطرنشان کردند بانک مرکزی این کشور هنوز تمامی موانع برقراری روابط بانکی با ایران را رفع نکرده است.

از آنجایی‌که تلاش‌های برای ایجاد دفاتری در ایران از پشتوانه دولت پاکستان و وزارت تجارت این کشور برخوردار است، صادرکنندگان می گویند امیدوارند که سفارش‌های جدیدی از ایران دریافت کنند.