agripress0033به گزارش اگری پرس به نقل از باشگاه خبرنگاران خوزستان، دیناروند میزان گندم خریداری شده به نرخ تضمینی از کشاورزان شوش را بیش از ۱۱۵  هزار تن عنوان کرد و گفت: دهخدا، سید عباس، دانیال، شهید رجایی و غرب کرخه، ۵ مرکز خرید وابسته به تعاون روستایی هستند که گندم کشاورزان را خریداری می‌نمایند.
وی قيمت تضميني گندم معمولي را ۱۱۵۵ تومان و  گندم دورم را ۱۱۸۸ تومان اعلام کرد و تجهیزات لازم برای خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در مراکز خرید وابسته به تعاون روستایی را مناسب و مکفی دانست.