شاخص قیمت زراعت، باغداری و دامداری در تابستان ۹۴ نسبت به فصل قبل ۶٫۹۸ درصد افزایش یافت

شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در فصل تابستان سال ۱۳۹۴ برابر است با ۲۳۹٫۴۶ که نسبت به فصل قبل ۶٫۹۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴٫۱۳ درصد افزایش یافته است.

به گزارش اگری پرس به نقل از خبرگزاری فارس، گزارش شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی – تابستان ۱۳۹۴ (برمبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) منتشر شد.

شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در فصل تابستان سال ۱۳۹۴ برابر است با ۲۳۹٫۴۶ که نسبت به فصل قبل ۶٫۹۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴٫۱۳ درصد افزایش یافته است. درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ۳٫۲۰ درصد است.

تغییرات شاخص بخش‌های زراعت، باغداری و دامداری سنتی نیز به شرح زیر است:

– شاخص گروه «غلات» در فصل تابستان سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۵۷٫۷۸ است که نسبت به فصل قبل ۱۰٫۵۳ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۰٫۱۳ درصد می‌باشد.

– شاخص گروه «سبزیجات» در فصل تابستان سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۴۳٫۹۵ است که نسبت به فصل قبل ۴٫۵۲ درصد کاهش  یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) کاهش ۱۲٫۹۸ درصدی را نشان می‌دهد.

– شاخص گروه «میوه‌ها و میوه‌های آجیلی» در فصل تابستان سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۲۵٫۶۵ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰٫۴۵ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۸٫۶۸ درصد می‌باشد.

– شاخص گروه «دانه‌ها و میوه‌های روغنی» در فصل تابستان سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۸۶٫۹۳ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵٫۸۶ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۲٫۷۷ درصد می‌باشد.

– شاخص گروه «محصولات نوشابه‌ای و ادویه‌ای» در فصل تابستان سال ۱۳۹۴ برابر با ۳۸۹٫۴۸ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۶٫۷۳ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۲۴٫۴۱ درصد می‌باشد.

– شاخص گروه «توتون و تنباکو» در فصل تابستان سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۴۳٫۳۵ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶٫۵۹ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) کاهش ۰٫۹۶ درصدی را نشان می‌دهد.

– شاخص گروه «مواد خام طبقه‌بندی نشده» در فصل تابستان سال ۱۳۹۴ برابر با ۳۰۰٫۸۷ است که نسبت به فصل قبل ۲۲٫۳۷ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۲۲٫۰۴ درصد می‌باشد.

– شاخص گروه «حیوانات و محصولات حیوانی» در فصل تابستان سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۰۷٫۰۵ است که نسبت به فصل قبل ۲٫۶۰ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) کاهش ۱٫۷۸  درصدی را نشان می‌دهد.