سموم غیر مجاز؛ میوه ممنوعه

سموم غیر مجاز کشاورزی متاسفانه هنوز هم در کشور مصرف می شود و در قبال پر شدن جیب برخی ها، بیماری های مختلف از جمله سرطان در کشور گسترش یافته و زیان ناشی از آن گریبان مصرف کننده را می گیرد.

به گزارش اگری پرس این روزها با بررسی اخبار رسانه ها هر از چندگاهی به تیترها و مطالبی مثل “ممنوعیت استفاده از سم مالاشیت گرین در مزارع پرورش ماهی“، “قزل‌آلا با طعم خطرناک مالاشیت گرین” و یا “میوه با طعم د.د.ت“، “د.د.ت از ماده ای معجزه گر تا آلوده کننده ای ممنوع” ، ” ممنوعیت استفاده از سموم کلره در شالیزارها و باغات کشور” و… رو به رو می شویم. هشدارهایی از این دست، در مورد سمومی ست که سالهاست استفاده از آن در کشاورزی کشور ممنوع شده است. سمومی که با عدم نظارت و اهمال مسئولین بخش کشاورزی، بهداشت، محیط زیست و بازرگانی کشور، سودجویی تولیدکنندگان یا واردکنندگان، بازارگرمی فروشندگان، سوء استفاده یا عدم آگاهی برخی از صاحبان مزارع کشاورزی، دامپروری، استخر پرورش ماهی و… هنوز هم در کشور مصرف می شود و در قبال پر شدن جیب برخی ها، بیماری های مختلف از جمله سرطان در کشور گسترش یافته و زیان ناشی از آن گریبان مصرف کننده را می گیرد.

در جدول ذیل لیستی از سموم ممنوعه و علت ممنوعت آن، توسط سازمان حفظ نباتات کشور اعلام شده است.

سموم حذف يا تعليق شده

  نام سم وضعیت دلیل حذف یا تعلیق
۱ اندوسولفان حشره كش از مهر ۸۹ حذف گرديد مشكلات بهداشتي و

سرطان زايي

۲ آزينفوس متيل حشره كش از مهر ۸۹ حذف گرديد مشكلات بهداشتي و

سرطان زايي

۳ كارباريل حشره كش

 

از مهر ۹۰ حذف گردد مشكلات بهداشتي و

سرطان زايي

۴ آميتراز حشره كش وكنه

كش

 

از ابتداي سال ۹۱ حذف گردید مشكلات بهداشتي و

سرطان زايي

۵ آلاكلر علفكش از مهر ۹۰ حذف گردید مشكلات بهداشتي و

سرطان زايي

۶ دي نيكونازول قارچكش تعليق عدم تأثيرمناسب
۷ تراكلوكسيديم علف كش تعليق عدم تأثيرمناسب
۸ ايمازامتابنز متيل علف كش تعليق عدم تأثيرمناسب
۹ آلترين حشره كش حذف

 

صرفاً مصرف بهداشتي

دارد. ازسال۸۹ از ليست سموم مجاز كشاورزي حذف و به ليست سموم مجاز بهداشتي اضافه

گرديد.

 

۱۰ بتا سايفلوترين حذف
۱۱ بنديوكارب حذف
۱۲ بيوآلترين حذف
۱۳ بيورسمترين حذف
۱۴ پروپكسور حذف
۱۵ تترامترين حذف
۱۶ دي اتيل تولوآميد حذف
۱۷ سايفلوترين حذف
۱۸ فنوترين حذف
۱۹ لامبدا ساي هالوترين حذف

منبع: ضمیمه کتاب راهنمای سموم کشاورزی کشور

 

امید است با نظارت بیشتر، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی جلوی استفاده ی این گونه سموم مضر در بخش کشاورزی و در صورت نیاز در سایر بخش ها گرفته شود.

 

علیرضا رحیمی/ کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی- توسعه کشاورزی دانشگاه تهران