سریالی که هرسال تکرار می‌شود! تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان

در این اینفوگرافیک به چند اظهار نظر از مرداد سال ۹۴ تا خرداد امسال در مورد تاخیر پرداخت مطالبات کشاورزان در محصولاتی همچون گندم، ذرت، جو، کلزا و چغندر قند اشاره شده است.

به گزارش اگری پرس کشاورزان هر ساله شاهد تاخیر در پرداخت مطالباتشان هستند. در این اینفوگرافیک به چند اظهار نظر از مرداد سال ۹۴ تا خرداد امسال در مورد

تاخیر پرداخت مطالبات کشاورزان در محصولاتی همچون گندم، ذرت، جو، کلزا و چغندر قند اشاره شده است.

اینفوگرافیک کشاورزی

برای دریافت سایز اصلی تصویر بر روی اینجا یا بروی تصویر کلیک کنید.