ساماندهی بالا دست رودخانه چشم به راه عملیاتی شدن/ احیای کشاورزی، گاو خونی را زندگی می بخشد

مهدی بصیری گفت: اگر پساب به طول کامل تسویه نشود و دردی را از تالاب دوا نخواهد کرد.

agripress0165به گزارش اگری پرس، نماینده کشاورزان استان اصفهان در شورای هماهنگی زاینده رود در گفتگو با اصفهان شرق با اشاره به مصوبات شورای عالی آب و عدم اجرای کامل آن گفت: مسئولان استان اصفهان باید برای مردم در خصوص اجرای مصوبات ۹ ماده ای شورای عالی آب و میزان عملیاتی شدن آن طی یک سال اخیر توضیحات لازم را ارائه دهند تا کشاورزان آگاهی کافی در این خصوص بدست آورند.

مهدی بصیری با توجه به ورود پساب به تالاب گاو خونی اظهار کرد: در قسمتی از مصوبه شورای عالی آب ذکر شد که پساب صرف صنعت شده و میزان آب زلال رودخانه از صنعت خارج شود و لیکن تا کنون این اتفاق صورت نگرفته و پساب به سمت تالاب حرکت کرد.

وی افزود: تالاب مامن پرندگان مهاجر است و اگر پساب ورودی تالاب به درستی تسویه نشود مسلما خطرات بسیاری را به بار می آورد.

بصیری جلوگیری از برداشت های غیر مجاز را از عواملی عنوان کرد که مسئولان ذیربط باید نسبت به آن با جدیت وارد عمل شوند و تصریح کرد: تلاش مردم شرق اصفهان با همکاری مسئولان در ساماندهی بخشی از رودخانه قابل تحسین است ولی کافی نیست و مسئولان باید به صورت قاطع در ساماندهی رودخانه در بالا دست و جلوگیری از برداشت های غیر مجاز وارد عمل شوند.

وی برداشت های جدید از رودخانه عدم اجرای مصوبات شورای عالی آب و عدم ساماندهی رودخانه در بالادست را از عوامل عدم احیای زاینده رود عنوان و گفت: مسلما با احیای زاینده رود از بالا دست تا پایین دست کشاورزی احیا می شود و همچنین عاملی در زنده شدن تالاب بین اصلی گاوخونی است.