دستور جدید دولت درباره قیمت شیر خام

معاون اجرایی رئیس جمهور در بخشنامه جدیدی خطاب به اعضای ستاد هدفمندی یارانه‌ها، سازمان حمایت را مکلف به اجرایی کردن مصوبه خرید شیرخام به قیمت ۱۴۴۰ تومان کرد.

به گزارش اگری پرس، به نقل از مهر، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور در ابلاغیه‌ای به اعضای ستاد هدفمندی یارانه‌ها، سازمان حمایت را مکلف به اجرایی کردن مصوبه خرید شیرخام به قیمت ۱۴۴۰ تومان براساس جدول ابلاغی کرده است. 

در این ابلاغیه آمده است: «در راستای اجرای بند (ج) مصوبه شماره ۴۷۹۹۴ مورخ ۱۳۹۴.۴.۱۶ ستاد هدفمندی یارانه ها، موضوع تعیین و ابلاغ جدول مشخصات و قیمت شیر خام خریداری شده توسط کارخانجات لبنی به شرح زیر تعیین می شود.

۱: تغییرات میزان بار میکروبی و قیمت شیر خام؛

الف: شیر با بار میکروبی کمتر از ۱۰۰۰۰۰ و چربی ۳.۲ به ازای هر کیلوگرم ۱۴۴۰۰ ریال

ب: شیر با بار میکروبی از ۱۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ و چربی ۳.۲ به ازای هر کیلوگرم ۱۴۲۰۰ ریال

ج: شیر با بارمیکروبی از ۵۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰ و چربی ۳.۲ به ازای هر کیلوگرم ۱۳۸۰۰ ریال

د: شیر با بار میکروبی بالاتر از ۱۰۰۰۰۰۰ و چربی ۳.۲ به ازای هر کیلوگرم ۱۳۲۰۰ ریال

۲: به ازای هر یک دهم درصد افزایش یا کاهش درصد چربی، ۱۲۰ ریال به قیمت های فوق اضافه یا کم می شود.

تبصره: تمامی تست های کیفی باید مطابق با استاندارد ملی کشور باشد.

۳: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف به پایش، پیگیری و نظارت بر اجرای بندهای ۱ و ۲ این مصوبه است.»

به گزارش مهر، تصویر ابلاغیه جدید معاون اجرایی رئیس جمهور به اعضای ستاد هدفمندی یارانه‌ها به شرح ذیل است:

نامه