به گزارش اگری پرس؛ در مورد آخرین آمار تولید گندم در سال زراعی ۹۵-۹۶ خاطرنشان کرد: خرید تضمینی گندم از اسفند سال ۹۵ آغاز و توسط ۱۴۰۰ مرکز خرید از کشاورزان تحویل گرفته شد که طبق آخرین آمار ۸ میلیون و ۸۷۴ هزار تن گندم به ارزش ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خریداری شده است.

وی با اشاره به اینکه مطالبات گندم‌کاران طی چند روز گذشته به طور کامل تسویه شد، تصریح کرد: خوشبختانه از نظر نگهداری و ذخیره‌سازی گندم در شرایط مطلوب هم مشکلی نداریم، تا حدی که ۱۳ میلیون تن ظرفیت استاندارد سیلوهای ما است که با احتساب انبارهای روباز و مکانیزه ظرفیت به ۱۸ میلیون و ۱۱ هزار تن هم می‌رسد.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تأکید بر اینکه امسال نیز مرز خودکفایی گندم را رد کرده‌ایم، تصریح کرد: بیشترین حجم تولید گندم مربوط به استان خوزستان با یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن، استان گلستان یک میلیون و ۱۰۵ هزار تن، فارس ۹۰۰ هزار تن، کرمانشاه ۶۴۶ هزار تن و استان کردستان با ۵۲۵ هزار تن به ترتیب مقام‌های اول تا پنجم در تولید گندم در سال زراعی ۹۵-۹۶ را در کشور داشته است.

به گزارش خبرنگار فارس، طی دو سال گذشته با یک وقفه ۱۰ ساله مجدداً در کشور به خودکفایی در تولید گندم در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دست یافته‌ایم که این مهم با کاهش سطح زیر کشت گندم آبی و افزایش عملکرد رخ داده است. گندم به عنوان یکی از کالاهای استراتژیک و قوت غالب کشور محسوب می‌شود که در صورت نداشتن استراتژی ذخیره‌سازی و تولید کشورهای ابرتولیدکننده گندم از جمله روسیه و آمریکا به راحتی می‌توانند با سیاست جنگ اقتصادی با هر کشوری بازی کنند.