بورس کالا مرجع قیمت‌گذاری ذرت و جو ۳۱ استان کشور شد

معاون اول رییس جمهور روز سه شنبه هفتم اردیبهشت ماه ۹۵ مصوبه هیات وزیران در خصوص تعیین قیمت محصولات ذرت و جو در کلیه استانها به منظورعرضه در بورس کالای ایران را ابلاغ کرد.

به گزارش اگری پرس به نقل از خبرگزاری فارس ؛ هیات وزیران در جلسه ۲۹ فروردین ماه ۹۵ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۳۷۴۱۱ مورخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۴ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ تصویب کرد:

محصولات ذرت و جو در کلیه استان ها به منظور عرضه در بورس کالای ایران تعیین می شوند.
هزینه های تبعی عرضه دربروس کالای ایران با پیشنهاد مشترک وزرات جهاد کشاورزی و شرکت بورس کالای ایران و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می شود.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ما به التفاوت قیمت تضمینی محصولات ذرت و جو در مصوبه شماره ۲۱۶۷۷۴ مورخ ۲۰ آبانماه ۱۳۹۴ شورای اقتصاد با قیمت تابلوی بورس را ظرف دو هفته به تفکیک از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور پس از ابلاغ قانون مذکور تامین کند.

به گزارش فارس این مصوبه با شماره ۱۳۱۹۵ مورخ ۷ اردیبهشت ماه ۹۵ از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.