بهای ۷ میلیون و ۶۱۷ هزار و ۵۶ تن گندم به حساب کشاورزان واریز شد

سخنگوی طرح خرید تضمینی گندم گفت: از ابتدای شروع طرح خرید تضمینی گندم توسط بانک کشاورزی، تاکنون ۷ میلیون و ۶۱۷ هزار و ۵۶ تن گندم از کشاورزان خریداری و به ازای آن ۸۸ هزار و ۶۹۳ میلیارد ریال از طریق سامانه مکانیزه این بانک به حساب آن ها واریز شده است.

agripress0061به گزارش اگری پرس به نقل از ایرنا؛ روابط عمومی بانک کشاورزی، حشمت الله نظری افزود: تاخیر غیرطبیعی در پرداخت وجه گندم خریداری به کشاورزان رخ نداده است.
وی با اشاره به اینکه بانک کشاورزی در جریان پرداخت وجوه خرید تضمینی گندم تنها یک عامل است، گفت: منابع این خرید تضمینی هم از سوی بانک و هم از سوی دولت تامین می شود، بنابراین پرداخت وجوه کشاورزان به تامین کامل منابع بستگی دارد.
نظری ادامه داد: از ابتدای شروع طرح تاکنون ۷ میلیون و ۶۱۷ هزار و ۵۶ تن گندم از کشاورزان خریداری و به ازای آن ۸۸ هزار و ۶۹۳ میلیارد ریال به آنها پرداخت شده است.
وی با بیان آنکه ۱۱۲۷ مرکز خرید تضمینی گندم در سراسر کشور فعال هستند، اظهار داشت: تاکنون ۶۲ هزار و ۲۸۳ میلیارد ریال از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بابت خرید تضمینی گندم به حساب بانک کشاورزی واریز شده است.