برگزاری سمینار “خاک و حبوبات: همزیستی برای زندگی”

سمینار خاک و حبوبات “همزیستی برای زندگی” با توجه به رابطه متقابل خاک و حبوبات در اهمیت خاک سالم در تولید حبوبات و همچنین بهبود خاک با تولید حبوبات برگزار می‌شود.

به گزارش اگری پرس به نقل از ایانا، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) سال گذشته (۲۰۱۵) را با هدف جلب توجه به مزایای خاک سالم و نقش حائز اهمیت آن در تولید مواد غذایی به نام سال جهانی خاک نامگذاری کرد و در ادامه نیز سال جاری ۲۰۱۶ را به “حبوبات” اختصاص داد، اما آنچه این دو سال را به هم مرتبط می‌کند، توجه به این نکته است که برای تولید حبوبات، وجود خاک سالم حیاتی است و از سویی نیز کاشت حبوبات، سلامت خاک را بهبود می‌بخشد.

از این رو، در ۱۹ آوریل ۲۰۱۶ (۳۰ فروردین ۱۳۹۵)، سمینار “خاک و حبوبات: همزیستی برای زندگی” در مقر سازمان ملل در رم – ایتالیا برگزار می‌شود.

این رویداد بر رابطه دوطرفه خاک و حبوبات متمرکز است، در حالی که بحث درباره چگونگی کمک کاشت حبوبات برای رسیدن به توسعه پایدار در سال ۲۰۳۰ ادامه دارد.

این سمینار با حضور کارشناسان و سخنرانان کلیدی از سراسر جهان در سه قسمت “تشویق تولید حبوبات برای بهبود سلامت خاک”، “تمرکز روی کاشت حبوبات در کشت‌های مخلوط و متناوب برای افزایش حاصلخیزی خاک، تنوع زیستی و بهره‌وری زمین” و “تمرکز روی بالا بردن سطح آگاهی درباره ارزش غذایی حبوبات برای کمک به مصرف‌کنندگان جهت داشتن رژیم غذایی سالم” برگزار می‌شود.

چگونه می‌توان راه‌حل‌ها و شیوه‌های مناسبی را جهت کمک به برنامه توسعه پایدار ۲۰۳۰ توسعه داد؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان به تمرکز ویژه روی چگونگی استفاده از حبوبات در پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه، ترویج کشاورزی پایدار، محافظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم‌های زمینی، مدیریت جنگل‌ها، مبارزه با بیابان‌زایی و متوقف ساختن تخریب زمین اشاره کرد./