برنامه‌های مدیریت بحران بخش کشاورزی ابلاغ شد

وزیر جهادکشاورزی برنامه‌های کاهش مخاطرات و مدیریت بحران بخش کشاورزی را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش اگری پرس به نقل از خبرگزاری مهر، این تفاهم نامه به منظور تقویت برنامه‌های کاهش مخاطرات و مدیریت بحران بخش کشاورزی به روسا و مدیران موسسه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های مادر تخصصی، روسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها، مدیران کل دفاتر مستقل و صندوق بیمه کشاورزی ابلاغ شده است.

در ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی آمده است: حمایت از طرح‌ها و برنامه‌های مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و ماده (۲۵) آیین نامه اجرایی آن، در چارچوب مفاد این تفاهم نامه قابل طرح و پی گیری است.

براساس این ابلاغیه، دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی نیز مرجع هماهنگی و پیگیری برنامه‌ها خواهد بود.

در تفاهم‌نامه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت بحران کشور ضمن تاکید بر تهیه و اجرای طرح‌های جامع خطرپذیری بخش کشاورزی در هر استان مطابق ماده( ۵) آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، طرح‌ها و برنامه‌های در اولویت حمایت اعتباری برای پیش بینی، پیشگیری، مقابله، بازتوانی و بازسازی آسیب‌های ناشی از انواع مخاطرات در بخش کشاورزی از محل منابع اعتباری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) به صورت مشترک در زیر بخش های مختلف مورد توافق قرار گرفته است.

کاهش مخاطرات و مدیریت بحران در بیماری‌های دام، طیور و آبزیان، آفات و بیماری‌های گیاهی، جنگل‌ها و مراتع و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری، خشکسالی و سرمازدگی در زیربخش‌های زراعت و باغبانی و کاهش مخاطرات و مدیریت بحران خشکسالی در مناطق عشایری از موضوعات مورد توافق در این تفاهم نامه است.

وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت بحران کشور همچنین توافق کرده‌اند که در اجرای طرح‌های ارتقای بهره وری مصرف آب و مقابله با بحران کم آبی در بخش کشاورزی و همچنین توسعه بیمه کشاورزی، همکاری های مشترک انجام دهند.