مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) گفت: آبیاری دقیق و بهینه کردن شرایط محیطی به‌ویژه شرایط تهویه مناسب خاک در گلخانه در کاهش تنش‌های وارد بر گیاه از خطر تجمع نیترات در محصول می‌کاهد.

سعدا… اسکندری افزود: توجه به تغذیه متعادل گیاهان می‌تواند در کاهش میزان نیترات محصولات مفید واقع شود.

وی خاطرنشان کرد: برنامه تغذیه با توجه به فصل، نوع محصول، و با در نظر گرفتن نتایج تجزیه خاک و گیاه روش‌هایی است که در کاهش تجمع نیترات مؤثر خواهد بود.

اسکندری با اشاره‌ای به بهره‌گیری از کمپوست ادامه داد: استفاده از انواع کمپوست می‌تواند به‌عنوان منبع تدریجی نیتروژن مورد استفاده قرار گیرد.

وی از مزایای تقسیط کودهای ازته خبر داد و تصریح کرد: تقسیط کودهای ازته در طی دوره رشد گیاه علاوه بر جلوگیری از آلودگی منابع خاک و آب ار دسترسی ناگهانی گیاه به مقدار بیش از حد کودهی ازته ممانعت به عمل خواهد آمد.

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار ایانا اظهار داشت: مقدار کود، نوع کود، سرعت آزاد شدن و روش مصرف کود بر تجمع نیترات تأثیر می‌گذارند.

سعید سلیمانی یادآور شد: در مورد تعداد زیادی از گونه‌های گیاهی، ارتباطی مستقیم بین کود نیتروژنی و تجمع نیترات مشخص شده است.

وی تأکید کرد: در واقع عمده‌ترین عاملی که موجب تجمع نیترات در سبزی‌ها و سایر گیاهان می‌شود، کودهای ازته هستند.

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از نقش کوددهی آلی در تغییر غلظت نیترات در سبزی‌ها خبر داد و افزود: نوع و مقدار کودهای آلی به کار رفته نیز باعث تغییر غلظت نیترات در سبزی‌ها می‌شوند.

سلیمانی خاطرنشان کرد: تجمع نیترات در گیاه بستگی به گونه، رقم، قسمت‌های مختلف گیاه و نیز سن آن دارد.

وی از مدیریت کوددهی خبر داد و تصریح کرد: کوددهی بی‌رویه نیتروژن سبب افزایش میزان نیترات در سبزی‌ها می‌شود و با مدیریت کوددهی میزان نیترات کاهش می‌یابد.

مدیر دفتر محیط زیست و توسعه پایدار سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار ایانا گفت: عوامل محیطی زیادی بر غلظت نیترات گیاه از طریق تأثیر بر فعالیت آنزیم کاهش‌دهنده نیترات و همچنین جذب نیترات اثر می‌گذارند.

احمد بایبوردی ضمن بازگو کردن عوامل تأثیرگذار در افزایش تجمع نیترات ادامه داد: نور کم، دمای خیلی زیاد و یا خیلی کم و تنش‌های رطوبتی منجر به تقلیل آنزیم کاهش‌دهنده نیترات و افزایش تجمع نیترات می‌شوند.

وی یادآور شد: مهم‌ترین عامل محیطی تأثیرگذار در تجمع نیترات در گیاه، مقدار نیترات موجود در اطراف ریشه و خود گیاه است.

مدیر دفتر محیط زیست و توسعه پایدار سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی تأکید کرد: موقعی که گیاه در معرض شدت نور کم قرار گیرد، غلظت نیترات افزایش می‌یابد.

بایبوردی اظهار داشت: در بیشتر گونه‌های گیاهی اندام‌های مختلف آن مثل برگ، ساقه و ریشه توانایی احیای نیترات را دارند، اما وقتی کود نیتروژن بیش از نیاز مصرف شود، امکان تجمع نیترات افزایش خواهد یافت.

وی از عوامل محدودکننده فتوسنتز در گیاه خبر داد و گفت: تنش خشکی، دمای بالا، یخبندان، شدت نور کم به‌طور کلی عواملی که محدودکننده فتوسنتز و رشد گیاه هستند در افزایش میزان نیترات موجود در گیاه مؤثرند.

بر همین اساس، در بیشتر گونه‌های گیاهی اندام‌های مختلف آن مثل، برگ، ساقه و ریشه توانایی احیای نیترات راد دارند، اما وقتی کود نیتروژنی بیش از نیاز مصرف شود، امکان تجمع نیترات بیشتر می‌شود. رعایت اصول صحیح مصرف کود، نه‌تنها موجب عملکرد سبزی و صیفی افزایش می‌یابد، بلکه کیفیت نیز ارتقاء خواهد یافت./