جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج کشور در گفتگو با خبرنگار shayegh اگری پرس با اشاره به اینکه ایران با عملکرد حدود ۲ میلیون تن برنج سفید در سال،جایگاه بیست و چهارم تولید برنج جهان را دارد،اظهار داشت: در حال حاضر  کشور ما جایگاه نسبتا مناسبی را از لحاظ تولید دارد و همچنین با سطح زیر کشت ۶۳۰ هزار هکتار زمین زراعی محصول برنج، جزء کشورهای برنج خیز دنیا به حساب میآید.

 وی دلیل عدم نیاز کشور به واردات را در سال ۹۴ تولید کافی دانست و گفت: تولید و واردات این محصول در سال ۹۲ و ۹۳ هفت میلیون تن بوده در حالی که نیاز کشور ما کمتر از این میزان است.حال پیش بینی میشود اگر در سال جاری هم ۲ میلیون تن برنج تولید کنیم، با احتساب یک میلیون تن مازاد سال گذشته نیاز ما در این محصول تآمین میشود و دیگر نیاز به واردات برنج نداریم.

بنابر گفته دبیر انجمن برنج کشور بهترین راهکار برای افزایش تولید برنج، اصلاح الگوی تغذیه، افزایش عملکرد در واحد سطح و کاهش ضایعات مصرفی است که میتواند فاصله میان تولید و نیازجامعه را به حداقل برساند.

انتهای پیام/