آبخیزداری و ایجاد سدهای زیرزمینی راهکاری برای حفظ و تامین آب

یک پژوهشگر گفت: باعنایت به این که میزان بارندگی در آن از متوسط جهانی کمتر و به میزان یک سوم است مشکل کمبود آب به طور یقین حادتر بوده و ضروری است تا تدابیر لازم برای پیشگیری از مشکلات فراروی آینده اندیشیده شود.

به گزارش اگری پرس به نقل از خبرگزاری فارس، علی اصغر محمدی گفت: با توجه به شرایط اقلیمی که کشور با آن روبرو است و همچنین نبود مدیریت صحیح در مهار آبهای سطحی، عملیات آبخیزداری و ایجاد سدهای زیرزمینی راهکارهای اساسی و اصولی برای حفظ وتامین آب بشمار می آیند.
این پژوهشگر علوم آبخیزداری، آبخیزداری را طراحی و مدیریت حوزه های آبخیز به منظور حفاظت و استفاده صحیح و پایدار از منابع آب و خاک می داند و می افزاید: عملیات آبخیزداری شامل اقدامات بیولوژیکی، مکانیکی، بیومکانیکی و مدیریتی می شود که علاوه بر جلوگیری از فرسایش خاک باعث کاهش شدید ورود رسوب به پشت سدهای رو زمینی شده و باعث تعدیل در شدت سیلاب و موجب تقویت سفره های زیرزمینی می شود و بهره وری از نزولات آسمانی را افزایش داده که با انجام این اقدامات شاهد کاهش خسارات احتمالی در پی بارندگی های شدید خواهیم بود.
وی با اشاره به این که مساحت حوزه های آبخیز استان تهران بیش از یک میلیون و چهارصد هزار هکتار است می گوید: سالانه با اجرای هر هکتار آبخیزداری ضمن استحصال ۵۰۰ متر مکعب آب از ۶٫۵ تن فرسایش خاک نیز جلوگیری به عمل می آید.
وی در ادامه اضافه می کند: در کشور ما عموماً از منابع آب های زیرزمینی (قنوات، چاه ها، چشمه ها) استفاده می گردد که احداث سدهای زیرزمینی راهکاری اساسی برای تامین آب تلقی می شود که این سدها به منزله موانعی در زیر سطح زمین برای مهارجریان آب های زیرسطحی عمل کرده و باعث مجتمع شدن آب های زیرزمینی می شود که به صورت قنات، چاه و چشمه بر روی زمین ظاهر شده و برای زمین های کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
محمدی با تاکید بر این که عملیات آبخیزداری پیش نیازی موثر در دستیابی به اهداف مورد نظردر احداث سدهای زیر زمینی است به برخی از مزایای این سدها نسبت به سدهای رو زمینی اشاره می کند و در این ارتباط می گوید: احداث سدهای زیرزمینی سطحی را اشغال نمی کند و به دلیل این که در زیر زمین این اقدام صورت می پذیرد شاهد معضلات اقتصادی و زیست محیطی نخواهیم بود و از طرفی عامل تبخیر از بین رفته و باتوجه به اینکه آب از لایه های زمین عبور می کند به طور طبیعی تصفیه شده و قابل استفاده می‌شود.
وی در ادامه خاطرنشان می سازد: در سدهای زیرزمینی معضلات پرشدن مخزن از رسوب وجود ندارد و نزدیک بودن به محل مورد مصرف از دیگر مزایای احداث این سدها به شمار می آید.