به گزارش اگری پرس به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان شمالی، در سال زراعی ۹۶-۱۳۹۵ بیش از ۸۰۰۰۰ هزار راس دام سبک و سنگین در بانک کشاورزی استان خراسان شمالی تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

این میزان پوشش بیمه ای برای دام های ۲۵۰۰ نفر از  بیمه گذاران واحدهای دامی این استان  در برابر عوامل خطر تحت پوشش انجام شده است.