به گزارش اگری پرس؛ نماینده کشاورزان کردستان و عضو شورای مرکزی خانه کشاورز درباره اینکه آیا مطالبات گندمکاران کردستانی پرداخت شد؟ اظهارداشت: قسمت اعظم مطالبات پرداخت شده و در شرف اتمام است.

حسن محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هنوز حق بیمه کلزاکاران  کردستانی پرداخت نشده است، اضافه کرد: برخی از  کشاورزان هر سال محصولات خود را بیمه می کنند، چون سیاست وزارت جهاد کشاورزی حمایت از کشت کلزا در جهت خودکفایی تولید دانه های روغنی بود، آنها اعلام کردند دولت حق بیمه کلزاکاران را به صورت تشویقی پرداخت می کند؛ کشاورزان کلزا کشت کنند حق بیمه آن را هم دولت می دهد که این امر محقق نشد.

وی ادامه داد: وقتی این امر به تاخیر افتاد گفتند کشاورزان خودشان بیمه کنند سپس دولت حتما آن را تسویه خواهد کرد متاسفانه یک سال زراعی گذشته؛ اما این وعده هنوز محقق نشده است.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز تصریح کرد: همچنین خسارت سرمازدگی که سال گذشته متوجه کلزاکاران سراسر کشور  شد هنوز تسویه نشده و باعث شده کشاورزان در سال زراعی جاری از بیمه کردن مزارع خود استقبال نکنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سال گذشته در استان کردستان ۸۵۰ هزارتن گندم تولید شد، گفت: امسال میزان تولید به ۵۰۰ هزار تن رسیده یعنی نسبت به سال قبل حدود ۳۵۰ هزارتن کاهش داشتیم که علت آن نیز کاهش بارندگی بوده است.

محمدی درباره اینکه آیا افزایش ناچیز نرخ خرید تضمینی در سال زراعی گذشته تاثیری بر کاهش میزان تولید گندم داشته است؟ افزود: خیر؛ کشاورزان راه دیگری بلد نیستند و مجبورند که کشت کنند اما اقدام دولت و شورای اقتصاد در این زمینه صحیح نبود؛ نرخ خرید تضمینی گندم حداقل باید به اندازه نرخ تورم افزایش می یافت.