کشت ۳۶۰هکتار چغندر قند پائیزه در داراب

مدیر جهادکشاورزی داراب خبر داد:

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب گفت: با توجه به قراردادهای منعقد شده بین کشاورزان دارابی و شرکت قند فسا، ۳۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر کشت محصول استراتژیک چغندرقند رفته است.

محمدمهدی خرسندنیا، در گفت و گو با ایسنا، ضمن بیان اینکه کشت قراردادی چغندرقند پاییزه از ۱۵ مهرماه شروع شده و ۲۰ آبان ماه به پایان رسیده است، گفت: برپایه قرارداد منعقد شده خریدار متعهد به خرید تضمینی محصول تولیدی است.

خرسندنیا ضمن اشاره به افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی و هزینه‌های بالای کشت چغندر قند، افزود: این کارخانه متعهد شده است که نهاده‌های کشاورزی و هزینه کاشت، داشت و برداشت را در طول دوره رشد و نمو محصول به صورت مساعده به کشاورزان پرداخت کرده و بعد از برداشت، مبالغ پرداختی را از کشاورز مسترد کند.

این مقام مسئول گفت: چغندر قند پاییزه در مقایسه با کشت بهاره میزان آب کمتری مصرف کرده و می تواند گزینه مناسب تری برای بهره گیری از بارندگی های پاییزه و زمستانه و مقابله با بحران کم آبی باشد.

رعایت تناوب زراعی، مبارزه با علف های هرز مقاوم در مزارع  گندم، حاصلخیزی و اصلاح بافت خاک از دیگر مزایای کشت پاییزه چغندرقند است که خرسندنیا از آنها یاد کرد.

خرسندنیا مهمترین ارقام چغندر قند کشت شده در شهرستان داراب را شامل لوانته، ویکو، گرانته، شانون معرفی و اضافه کرد: پیش بینی می شود امسال بیش از ۲۰ هزارتن محصول از این مزارع برداشت شود.