به گزارش اگری پرس به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز در نشست مجری طرح ها، مدیران دفاتر و مسئولان آموزشی وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم آموزش بهره برداران و کشاورزان برای حل مسائل کشاورزی از جمله کم آبی تاکید کرد.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: همه محصولات کشاورزی به غیر از جو، گندم و سیب زمینی باید «نشایی» کشت شود.

وی با اشاره به این که در این زمینه کشت نشایی دستاوردهای خوبی رسیده ایم، اظهار داشت: باید با آموزش بیشتر و تهیه بستر مناسب این موضوع را برای همه محصولاتی که قابلیت کشت نشایی دارند، عملیاتی کنیم.

کشاورز، ضابطه مند شدن آموزش در بخش کشاورزی را لازم عنوان کرد و افزود: آموزش تغذیه گیاهی، معرفی و توسعه گیاهان جدید، کشاورزی حفاظتی، آموزش توسعه کشت گیاهان روغنی، آموزش مبارزه با بیماریهای غلات و استفاده از تجربیات پایلوت های پروژه ایران-ایکاردا برای آموزش کشت دیم به دیم کاران کشور از جمله مهمترین رئوس آموزشی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش مهر،  نشا گیاه کوچکی است که قسمتهایی از دوره رشد خود را در محیطی مناسب و کنترل شده گذرانده و پس از مساعد شدن هوای بیرون به زمین اصلی انتقال داده می شود. نشاکاری به عمل انتقال و کاشت گیاه جوان در محل اصلی گویند.