کشت مواد مخدر در داخل کشور نداریم

معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه “هماهنگی خوبی میان ایران، افغانستان و پاکستان در مقابله با قاچاقچیان و حاملین مواد مخدر وجود دارد”، گفت: مرزهای شرقی میان ایران و افغانستان مسدود شده است و به دلیل انسداد این مرزها، قاچاقچیان به سمت مرز جنوبی پاکستان می‌روند. در حال حاضر ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر از مرز جنوبی نیز در حال ایجاد تأسیسات و اقدامات مقابله‌ای است.

به گزارش اگری پرس به نقل از ایسنا؛ اسدالله هادی‌نژاد در واکنش به زمزمه‌هایی پیرامون کشت مواد مخدر در برخی استان‌های کشور اظهار کرد:‌ در مجموع کشت مواد مخدر در داخل کشور نداریم، مگر به صورت موردی و گلخانه‌ای که آن هم کنترل می‌شود، اما کشت در مزرعه و زمین‌های کشاورزی بزرگ به هیچ وجه انجام نمی‌شود.

وی در ادامه درباره امنیت مرزها نیز گفت: حدود ۲۴۵۰ کیلومتر مرز به کمک سیم خاردار، دیوار، برجک، کانال،‌ ایجاد قرارگاه‌های اطلاعاتی، سیستم‌های کنترل اپتیکی و الکترونیکی، راداری، حرارتی، استفاده از پهباد، و سایر وسایل پرنده و همچنین ایجاد مرکز جی پی سی در ایران تحت کنترل است.

معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه هماهنگی خوبی میان ایران، افغانستان و پاکستان در مقابله با قاچاقچیان و حاملین مواد مخدر وجود دارد اظهار کرد: مرزهای شرقی میان ایران و افغانستان مرزهای مسدود شده است، مگر عبور مواد به طریق انفرادی و کوله باری انجام شود. به دلیل انسداد این مرزها، قاچاقچیان به سمت مرز جنوبی پاکستان می‌روند. در حال حاضر ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر از مرز جنوبی در حال ایجاد تأسیسات و اقدامات مقابله‌ای است.

هادی‌نژاد افزود: انسداد مرزهای جنوبی پاکستان نیز از برنامه‌های جدی ماست. اکنون حدود ۳۵ درصد از مواد مخدر کشت شده در افغانستان به سمت مرز ایران، ۳۵ درصد به سمت دریا و ۴۰ درصد به سمت شمال افغانستان حرکت می‌کند. ما این توانایی را داریم که این میزان ورود مواد را حدود ۱۰ – ۱۵ درصد و شاید بیشتر کاهش دهیم.

به گفته معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر میزان کشت مواد در افغانستان در سال جاری ۶۴۰۰ تن گزارش شد که نسبت به سال ۲۰۰۱ که امریکا و اروپا وارد افغانستان شدند حدود ۳۰ تا ۴۰ برابر افزایش یافته است.