کشت۱۵٠ هکتار کلزا در شهرستان ایرانشهر

مدیر جهاد کشاورزی ایرانشهر در جنوب سیستان‌وبلوچستان گفت: در سال زراعی جاری افزون‌بر۱۵۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی این شهرستان به زیرکشت دانه روغنی کلزا رفته است. فیاضی در گفت وگو با ایسنا- بیان کرد: این گیاه می‌تواند در تناوب با زراعت گندم و جو قرار گرفته و از تراکم بیماری‌ها، آفات و علف‌های هرز بکاهد. […]

مدیر جهاد کشاورزی ایرانشهر در جنوب سیستان‌وبلوچستان گفت: در سال زراعی جاری افزون‌بر۱۵۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی این شهرستان به زیرکشت دانه روغنی کلزا رفته است.

فیاضی در گفت وگو با ایسنا- بیان کرد: این گیاه می‌تواند در تناوب با زراعت گندم و جو قرار گرفته و از تراکم بیماری‌ها، آفات و علف‌های هرز بکاهد.

مجید فیاضی تصریح کرد: کشت کلزا در ایرانشهر از اواسط آبان شروع می‌شود و تا پایان آذر ادامه دارد.

وی متوسط برداشت دانه روغنی کلزا در هر هکتار از زمین‌های ایرانشهر را دو تن ذکر کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود از این سطح حدود٣٠٠ تن محصول برداشت شود.

وی تصریح کرد: تاکنون بیش‌از یک ونیم تن بذر اصلاح شده کلزا، افزون‌بر١٠٠  تن انواع کود شیمیایی و ٢٠٠ لیتر سم بین کشاورزان کلزا کار ایرانشهر توزیع شده است.

فیاضی گفت: بیش‌از۱۵۰ نفر در کار کاشت و برداشت کلزا در این شهرستان مشغول بکار هستند.