کشاورزان و کشاورزی در خشک شدن دریاچه ارومیه نقشی ندارند

سرپرست جهاد کشاورزی ایلخچی گفت: در برنامه ها و طرح های نجات دریاچه ارومیه نباید از موضوع حمایت از بخش کشاورزی غفلت و این بخش فدای برنامه ریزی های نادرست شود.

به گزارش اگری پرس، خسرو شاهی در حاشیه نشست بررسی مشکلات کشاورزان بخش ایلخچی با اشاره به کمبود آب در منطقه و برداشت آن توسط کشاورزان اظهار داشت: همه می دانیم منطقه با کمبود آب مواجه است و در این رابطه کشاورزان نیز با توجه به آگاهی بر این امر واقف هستند و تابحال در مصرف آب همکاری خوبی داشته اند.

خسرو شاهی به خشک شدن دریاچه ارومیه و اثرات نامطلوب آن را مشکل ساز دانست و افزود: کشاورزان و کشاورزی در خشک شدن دریاچه ارومیه نقشی ندارند و کسانی مقصر هستند که برنامه ریزی دقیق انجام نداده اند و امروز نباید بخاطر نجات دریاچه ارومیه کشاورزی و کشاورزان را نابود کنیم.

سرپرست جهاد کشاورزی ایلخچی در ادامه تصریح کرد: با مطالعه و درک مشکل اصلی می توانیم بهترین راه حل را پایه ریزی کنیم و قطعاً اثرات منفی آن بیش از همه بر کشاورزی منطقه تأثیر خواهد داشت.

خسرو شاهی خاطر نشان کرد: باید به این نکته توجه داشته باشیم که تامین مواد غذایی جامعه توسط کشاورزان صورت می گیرد و بنابراین در برنامه احیای دریاچه ارومیه باید به فکر کشاورزی هم باشیم و با حمایت از کشاورزان، گام اساسی را در تولید محصولات ضروری برداریم.

منبع: مهر