به گزارش اگری پرس،

وزارت کشاورزی آمریکا در گزارشی از چشم انداز تولید غلات جهان در سال جاری پیش بینی کرد ایران در این سال مجموعا ۱۷٫۹ میلیون تن گندم و جو تولید کند.

بر اساس این گزارش تولید گندم ایران در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال قبل ۵۰۰ هزار تن برابر با ۳ درصد کاهش پیدا می کند و به ۱۵ میلیون تن خواهد رسید. تولید گندم ایران در سال قبل ۱۵٫۵ میلیون تن اعلام شده است.

این گزارش پیش بینی کرده است تولید جو ایران نیز در سال ۲۰۱۷، ۳ درصد کاهش پیدا کند و به ۲٫۹ میلیون تن برسد. ایران در سال گذشته ۳ میلیون تن جو تولید کرده است.

بر اساس پیش بینی وزارت کشاورزی آمریکا تولید برنج ایران در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال قبل تغییری نخواهد داشت و در سطح ۱٫۷۸ میلیون تن باقی خواهد ماند.