واحد مطالبات مردمی اگری پرس:

فیلم/کشاورزی که دست به دوربین شد/آخرین وضعیت از بحران جنوب کرمان

به گزارش یکی از کشاورزان جنوب کرمان نابسامانی های بازار محصولات کشاورزی بزرگ ترین مانع موجود بر سر راه آنها می باشد.بحران بازار به جایی رسیده است که کشاورزان تمام محصولات خود را بر سر زمین های خود رها کرده اند.حال دام های جنوب کرمان تنها از این وضعیت راضی هستند ...

به گزارش یکی از کشاورزان جنوب کرمان نابسامانی های بازار محصولات کشاورزی بزرگ ترین مانع موجود بر سر راه آنها می باشد.بحران بازار به جایی رسیده است که کشاورزان تمام محصولات خود را بر سر زمین های خود رها کرده اند.حال دام های جنوب کرمان تنها از این وضعیت راضی هستند.

به گزارش واحد مطالبات مردمی اگری پرس طبق فیلمی که آقای سعداللهی یکی از کشاورزان جنوب کرمان برای این واحد ارسال کرده است اوضاع و احوال کشاورزی در این منطقه خوب نیست. در این گزارش کشاورز اعلام می کند که به علت نابسامانی های بازار و افت شدید قیمت در دو محصول پیاز و گوجه مجبور به رها کردن دسترنج یک سال خود شده اند.وی اشاره کرد: قیمت گوجه بین ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان از کشاورزان خریداری می شود که این قیمت حتی پاسخگوی هزینه های کشت محصولات هم نمی شود به همین علت برداشت محصولات به صرفه نخواهد بود.

حال سوال اساسی این است که مشکل کجاست؟ مسئولان و متولیان بخش کشاورزی چه تدبیری برای این بحران اندیشیده اند؟

#رعایت_الگوی_کشت

#مطالبات_مردمی