به گزارش اگری پرس؛

پیشتر قاضی زاده وزیر بهداشت با انتقاد از کیفیت گندم ایرانی گفته بود، شوری نان های ایرانی سه برابر حد مجاز است و باید گندم داخلی و خارجی را مخلوط کرد تا بشود جلوی نمک زدن به آردها را گرفت که این اظهارات با واکنش و گله حجتی وزیر جهاد کشاورزی مواجه شد و وزارت جهاد کشاورزی هم این اظهارات را تکذیب کرد.

پس از تکذیبیه وزارت جهاد کشاورزی، این بار مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران هم از کیفیت گندم ایرانی دفاع کرد.

یزدان سیف با بیان اینکه دولت همواره به دنبال تولید بیشتر با هزینه کمتر در بخش کشاورزی است، اظهار داشت: کشاورزی بخش اساسی و محوری در توسعه کشور است.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ضمن اشاره به این که تولید با هزینه کمتر از رویکردهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: این وزارتخانه با آموزش های به زراعی و ارتقای بهره وری در حوزه زراعت همواره تلاش دارد کیفیت تولید گندم در کشور افزایش پیدا کند.

سیف بالا بردن راندمان لجستیک به لحاظ حفظ کیفیت گندم را از دیگر اقدامات مهم دانست و اظهار داشت: امسال گندم ها به جهت جلوگیری از اختلاط بصورت جداگانه خریداری شده است.

وی یادآورشد: در حوزه های نمونه گیری و تست کیفیت نیز تلاش شد گندم ها بصورت کیفی تر خریداری و همینطور شرایط سختگیرانه ای به جهت تحویل گندم از کشاورزان اعمال شد.