وزیر جهاد کشاورزی به کشور عراق سفر کرد

قراراست در این سفر دو موافقتنامه در زمینه دامپزشکی و قرنطینه دامی و همکاری‌های قرنطینه گیاهی با وزیر کشاورزی عراق به امضا برسد

مهندس محمود حجتی وزیرجهادکشاورزی در راستای توسعه همکارهای کشاورزی بین دو کشورایران و عراق صبح امروز دوشنبه عازم بغداد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، بررسی رفع موانع همکاری و ایجاد بسترهای قانونی و فنی تجارت محصولات کشاورزی به ویژه با کشورهای همسایه در دستور کار سفر مهندس حجتی به عراق قرار دارد.

همچنین قراراست در این سفر دو موافقتنامه در زمینه دامپزشکی و قرنطینه دامی و همکاری‌های قرنطینه گیاهی با وزیر کشاورزی عراق به امضا برسد.