وزن جعبه از زولبیا و بامیه حذف شد

طی نامه‌ای از سوی رئیس اتاق اصناف ایران به اتحادیه صنف دارندگان قنادی، وزن جعبه از قیمت زولبیا و بامیه حذف و قنادی‌ها موظف به خالص فروشی شدند.

به گزارش اگری پرس، طی نامه‌ای از سوی علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در مورخ ۹۶٫۳٫۷ به اتحادیه صنف دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران این صنف ملزم به خالص فروشی شدند.

در این نامه آمده است: احتراما پیرو نامه شماره ۱۰۶۳۷ مورخ ۹۶٫۳٫۳ مبنی بر افزایش نرخ زولبیا و بامیه جهت سال ۹۶ مقتضی است نسبت به اطلاع رسانی به واحدهای صنفی مبنی بر خالص فروش و کسر وزن جعبه با نرخ فروش زولبیا و بامیه درجه یک به مبلغ ۱۲۰ هزار ریال و درجه ۲ به مبلغ ۱۱۵ هزار ریال در اسرع وقت اقدام شود.