واردات ۱۴۹ هزار تن برنج به کشور

در دو ماهه اول امسال ۱۴۹ هزار تن برنج به ارزش ۱۵۳ میلیون دلار وارد کشور شد.

agripress0021به گزارش اگری پرس به نقل از خبرگزاری مهر، در دو ماهه اول امسال ۱۴۹ هزار تن برنج به ارزش ۱۵۳ میلیون دلار وارد کشور شده، این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل، ۱۸۳ هزار تن به ارزش ۲۱۷ میلیون دلار بوده است.

برهمین اساس، واردات برنج در دو ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل از لحاظ ارزشی ۲۹.۵ درصد و از لحاظ وزنی ۱۸.۴ درصد کاهش یافته است.