نگرانی معاون حجتی از حجم گسترده قاچاق

معاون وزیرجهادکشاورزی گفت: متاسفانه حجم قاچاق نسبت به درآمدناخالص داخلی ایران بسیار بزرگ است و چنانچه به فوریت به آن پرداخته نشود، تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه دارد.

به گزارش اگری پرس به نقل از خبرگزاری مهر، علی قنبری اظهارداشت: باید به سمتی حرکت کنیم که در زمینه تجارت، ترازی مثبت داشته باشیم و برحسب ضرورت و احتیاج نسبت به واردات کالا از کشورهای دیگر اقدام کنیم.

وی با تأکید بر لزوم حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی، تصریح کرد: کشور امروز نیاز دارد تا در کالاهای اساسی به خودکفایی رسیده و زمینه را برای ورود کالای خارجی به کشور محدود سازد. در این راه دولت باید با اتخاذ تدابیر حمایتی مناسب از تولیدکنندگان داخلی، تولید ملی را رونق دهد.

معاون وزیرجهاد کشاورزی در خصوص قاچاق میلیاردی کالابه کشور گفت: متاسفانه رقم قاچاق نسبت به درآمدناخالص داخلی بسیار بزرگ است و چنانچه به  فوریت به آن پرداخته نشود، قطعا تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه صنایع نوپا نیاز به حمایت دولت دارند، خاطرنشان کرد: در تمامی کشورهای در حال توسعه و حتی پیشرفته، یکی از اولویت‌های دولت‌ها، حمایت و پشتیبانی از صنایع نوپا است. بنابراین اگر دولت یازدهم هم این سیاست را در پیش و تسهیلات حمایتی برای تولیدکنندگان در نظر بگیرد، در روند توسعه اشتغال و اقتصاد کشور شاهد تحولات مثبتی خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص میزان تاثیرفعالیت مناطق آزاد بر رشد و رونق اقتصادی کشور، گفت: مناطق آزاد با هدف تسهیل درصادرات  کالای ایرانی و واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و صنعتی ایجاد می‌شوند و چنانچه این مناطق به سمت و سوی رشد اقتصادی بروند و با قاچاق کالا به کشور مبارزه جدی صورت گیرد، بازار تولیدات داخلی رونق قابل توجهی پیدا می‌کند.

قنبری تاکیدکرد: دولت بیش از گسترش مناطق آزاد باید به فکر تدوین دستورالعملی جامع برای فعالیت این مناطق باشد، به گونه‌ای که مشخص شود هر منطقه آزاد مجاز به واردات و صادرات چه کالاهایی است. در این صورت می‌توان شاهد رشد اقتصادی و در نهایت توسعه مناطق کشور بود و تا حدود زیادی میزان قاچاق در این مناطق را کاهش داد.