به گزارش اگری پرس؛ محمود حجتی در همایش روز ملی دامپزشکی با اشاره به بیماری‌های دامی سختی که پارسال کشور را تهدید کرد، رفع نگرانی ها را مرهون تلاش مستمر دامپزشکان دانست.

وی افزود : پارسال بر اثر آنفلوآنزای پرندگان حدود ۱۸ هزار قطعه مرغ تخم گذار را از دست دادیم که منشاء آن پرندگان مهاجر بود و با وجود همه مراقبت ها و پیشگیری ها ، از مازندران گسترش یافت.

وی بیماری های آبزیان مانند قزل آلا را خاطرنشان کرد که با مراقبت های انجام شده ، رفع نگرانی شد.

حجتی افزود : بیماری لکه سفید ، میگوی پرورشی ما را تهدید کرد که با مقابله مناسب میزان تولید آن از ۱۰ تا ۱۲ هزار تن ۴ سال قبل به ۲۷ هزار تن رسید.

وزیر جهاد کشاورزی تاثیر اقدامات دامپزشکی را در درآمد و اقتصاد خانوارها ، اقتصاد ملی ، افزایش بهره وری سرمایه گذاران و نیز اشتغال را از دیگر دستاورد تلاش مداوم دامپزشکان و دامپزشکی برشمرد.

وی همچنین گسترش ارتباطات جهانی را موجب توسعه مبادلات کالا و مواد غذایی خواند و گفت: برغم محدودیت ها در صدور لبنیات ۲۰ تا ۲۵ درصد و در صدور آبزیان ۵۰ تا ۶۰ درصد رشد را تجربه کردیم.

حجتی ادامه داد : گوشت قرمز دام سبک را با مراقبت های خوب وارد می کنیم و نمی توانیم به روش های سنتی عمل کنیم بلکه منطبق با قراردادهای بین المللی حرکت می کنیم.

وی افزود: تغذیه دام و روی آوردن دامپروران به استفاده از کنستانتره ، ضایعات کشاورزی و غنی سازی آن با نظارت دامپزشکان انجام می شود.

حجتی گفت: مواظب هم باشیم که گرفتاری ها یا کوتاهی ما وقت تولیدکنندگان را تلف نکند و سرمایه آنان را به خطر نیندازد.