رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با بیان اینکه تعیین ناعادلانه نرخ خرید تضمینی گندم در سال گذشته منجر به واردات بیش از ۲ میلیون تن گندم شد، گفت: در صورتی که نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری به درستی انتخاب شود دوباره خودکفا می‌شویم.

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: دولت سال‌های قبل با اعلام دیر هنگام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی این  قانون را نقض کرده است اما در سال جاری باید قبل از آغاز سال زراعی قیمت ها را اعلام کند.

 وی افزود: در صورتی که قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی پیش رو نیز به درستی تعیین نشود کشاورزان اقدام به کشت این محصول استراتژیک نخواهند کرد.

تعیین ناعادلانه نرخ خرید تضمینی در سال قبل منجر به واردات ۲ میلیون تن گندم شد

ملک زاده گفت: قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال زراعی گذشته با دو هفته تاخیر سال قبل آن دو ماه اخیر در دو سال قبل هم با تاخیر ۷ ماهه اعلام شد در حالی که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید قبل از پایان شهریور ماه اعلام شود تا کشاورزان بتوانند درباره نوع کشت خود برای سال زراعی جدید تصمیم‌گیری کنند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور ادامه داد: همین تصمیم گیری های غلط باعث شده که دولت بیش از ۲ میلیون تن گندم مورد نیاز کشور برای ذخیره استراتژیک را از محل واردات تأمین کند.

کشاورزی , کالاهای اساسی , جلسات هیئت دولت ,

وی تصریح کرد:  وزارت جهاد کشاورزی به‌دنبال پیشنهاد و تعیین نرخ خرید تضمینی گندم بر اساس هزینه های تولید است و با نظام صنفی کشاورزی کشور جلسات مستمر وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین نرخ برگزار کرد.

نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم  وزارت جهاد کشاورزی ۵۵۰۰ تومان

ملک زاده گفت: وزارت جهاد کشاورزی در ابتدا هزینه تمام شده تولید گندم در سال جاری را ۴۶۰۰  تومان تعیین کرد اما بعد از افزایش چند برابری قیمت کود نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی به 5400 تومان تا ۵۵۰۰ تومان به روز رسانی شد.

وی اظهار داشت: عدم تعیین مناسب نرخ خرید تضمینی گندم باعث دلسرد شدن کشاورزان و کاهش سطح زیر کشت و تولید گندم می شود و در نتیجه به امنیت غذایی کشور ضربه زده و وابستگی به واردات منجر می شود.

ملک زاده گفت: وزارت جهاد کشاورزی قول داده که در صورتیکه نرخ خرید تضمینی گندم در محدوده ۵ هزار و۵۰۰ تومان تعیین شود در طول فرآیند  تولید گندم کشاورزان را با ارائه تسهیلاتی یاری کند.

کشاورزی , کالاهای اساسی , جلسات هیئت دولت ,

قیمت خرید تضمینی گندم درست تعیین شود دوباره خودکفا می‌شویم

وی اظهار داشت: در صورتی که نرخ خرید تضمینی گندم به درستی تعیین شود تضمین می کنیم که ۱۵ میلیون تن گندم در کشور تولید خواهد شد و علاوه بر تامین نیاز بازار و ذخایر استراتژیک  حتی تولید مازاد نیز خواهیم داد اما در غیر این صورت ممکن است مانند سال‌های۹۰ تا ۹۲  نیازمند واردات سالانه 6 تا ۷ میلیون تن گندم به کشور باشیم.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور ادامه داد: تعیین نامناسب قیمت گندم در سال گذشته نیز منجر شد که سطح زیر کشت گندم کاهش یابد همچنین منجر شد کشاورزان بخشی از گندم تولیدی خود را به دولت تحویل ندادند.

وی با اشاره به قیمت گندم در کشور های همسایه گفت: با در نظر گرفتن نرخ ارز نیمایی قیمت هر کیلوگرم گندم در عراق ۵۸۰۰ افغانستان ۶۸۰۰ و پاکستان که خود تولیدکننده  این محصول بوده 5600 تومان است.

کشاورزی , کالاهای اساسی , جلسات هیئت دولت ,

گفتگو از ابراهیم نژادرفیعی

انتهای پیام/