برگزاری میزگرد آبخیزداری و بحران آب در دانشگاه تهران

بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برنامه ای تحت عنوان میزگرد تخصصی آبخیزداری و نقش آن در مدیریت بحران آب برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار اگری پرس، میزگرد تخصصی آبخیزداری و نقش آن در مدیریت بحران آب، به همت بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران(کرج) برگزار می شود.

به گفته مجتبی بابایی، مسئول اجرایی این میزگرد، میهمانان این میزگرد آقایان دکتر پرویز گرشاسبی، معاون ابخیزداری سازمان جنگل ها، محمدحسین منتظریون دبیر کل فرسایش رسوب شرکت مدیریت منابع آب، دکتر فرود شریفی، عضو ستاد توسعه آب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دکتر مهدی قربانی عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و همین طور خانم بهیه جعرفی بی بلان رئیس گروه برنامه آب و آبفا خواهد بود.

این برنامه دوشنبه ۳۰ آذر از ساعت ۱۴:۳۰ در تالار مهدوی این دانشگاه واقع در بلوار شهید چمران کرج برگزار می شود.