موافقت اصولی تاسیس مرکز تحقیقات بیماری‌های قابل انتقال

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، با ابلاغ رسمی بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خطاب به سیدمحمد آقامیری رئیس سازمان دامپزشکی کشور، موافقت اصولی تأسیس مرکز تحقیقات بیماری‌های قابل انتقال از دام و فرآورده‌های دامی به انسان صادر شد. این مرکز با هدف گسترش و توسعه فناوری و انسجام بیشتر پژوهش، فناوری […]

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، با ابلاغ رسمی بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خطاب به سیدمحمد آقامیری رئیس سازمان دامپزشکی کشور، موافقت اصولی تأسیس مرکز تحقیقات بیماری‌های قابل انتقال از دام و فرآورده‌های دامی به انسان صادر شد.

این مرکز با هدف گسترش و توسعه فناوری و انسجام بیشتر پژوهش، فناوری و آموزش و ارائه راه‌حل در امور بهداشتی درمانی تأسیس می‌شود. طبق اساسنامه این مرکز، ۱۶ هدف در دستور کار آن قرار می‌گیرد که در چارچوب دو رکن شورای عالی و رئیس مرکز تعریف شده است.

شورای عالی متشکل از رئیس سازمان دامپزشکی کشور، معاون بهداشتی و پیشگیری این سازمان، معاون تشخیص و درمان سازمان، رئیس مرکز و سه نفر از اعضای هیأت علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تأیید رئیس سازمان فعالیت خواهد کرد.

بر اساس ماده (۸) این اساسنامه، عضوگیری این مرکز به دو صورت پیوسته و ناپیوسته خواهد بود. اعضای پیوسته متشکل از اعضای هیأت علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند و اعضای ناپیوسته، اعضای هیأت علمی سایر گروه‌های آموزشی سازمان دامپزشکی کشور یا سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خواهند بود. در ماده (۹) اساسنامه نیز به منابع مالی مرکز اشاره شده است که از طریق درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی، کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی و اعتبارات دولتی در صورت تخصیص صورت خواهد گرفت. اساسنامه مرکز تحقیقات بیماری‌های قابل انتقال از دام و فرآورده‌های دامی به انسان در مورخ ۱۴ اسفند سال ۱۴۰۱ در شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی در ۹ ماده و یک تبصره به تصویب رسیده است.