مهندس کشاورزي نبايد پشت ميز نشين شود

بايد ورود فارغ التحصيلان دانشگاهي و مهندسين کشاورزي به بخش کشاورزي تقويت شود البته نه از اين ديدگاه که به عنوان کارمند استخدم شده و پشت ميز نشين شوند بلکه اين افراد بايد در قالب شرکت هاي فني و مهندسي و خدمات مشاوره اي نظام مهندسي متشکل و فعال شوند. عضو هيئت رئيسه کميسيون کشاورزي، […]

بايد ورود فارغ التحصيلان دانشگاهي و مهندسين کشاورزي به بخش کشاورزي تقويت شود البته نه از اين ديدگاه که به عنوان کارمند استخدم شده و پشت ميز نشين شوند بلکه اين افراد بايد در قالب شرکت هاي فني و مهندسي و خدمات مشاوره اي نظام مهندسي متشکل و فعال شوند. عضو هيئت رئيسه کميسيون کشاورزي، آب ومنابع طبيعي مجلس با تاکيد بر اينکه يکي از عوامل افزايش بهره وري و توسعه توليدات بخش کشاورزي ورود علم وفن به بخش کشاورزي است، ادامه داد: بايد ورود فارغ التحصيلان دانشگاهي و مهندسين کشاورزي به بخش کشاورزي تقويت شود البته نه از اين ديدگاه که به عنوان کارمند استخدام شده و پشت ميز نشين شوند بلکه اين افراد بايد در قالب شرکت هاي فني و مهندسي و خدمات مشاوره اي نظام مهندسي متشکل و فعال شوند. نوري قزلجه با اشاره به اينکه نمايندگان مجلس هم به عنوان قانونگذاران زمينه هاي لازم براي فعاليت فارغ التحصيلان دانشگاهي در بخش کشاورزي را فراهم کرده اند و مي کنند، تصريح کرد: تا حدودي زمينه هاي لازم در قانون افزايش بهره وري فراهم شده است تا علم و فن از اين طريق به بخش کشاورزي وارد شده و ميزان ضايعات کاهش يابد چرا که کاهش ضايعات قدم اول در افزايش بهره وري است. عضو هيئت رئيسه کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس در بخشي ديگر با بيان اينکه کاهش ميزان تلفات بخش کشاورزي گام اول براي افزايش بهره وري است، گفت: با ورود علم و فن به بخش کشاورزي، ايجاد صنايع تبديلي و تکميلي و تجهيز ناوگان حمل و نقل و ماشين آلات بخش کشاورزي مي توان ضايعات اين بخش را تا ۱۲ درصد کاهش داد. غلام رضا نوري قزلجه در رابطه با آمار ۲۲ درصدي تلفات محصولات بخش کشاورزي با بيان اينکه اين رقم تا حدودي خوش بينانه است،گفت: بر اساس برخي از بررسي ها و مطالعات انجام شده تلفات بخش کشاورزي تا ۳۰ درصد هم اعلام شده و اين بدان معناست که يک چهارم توليدات بخش کشاورزي هدر رفته و از بين مي رود. وي با بيان اينکه اين ميزان تلفات محصولات کشاورزي رقم بسيار قابل توجهي است، افزود: با شناسايي ريشه ها و علل بوجود آمدن ضايعات در بخش کشاورزي مي توان ميزان هدررفت محصولات بخش را تا حدود ۱۲ درصد کاهش داد. عضو هيئت رئيسه کميسيون کشاورزي، آب ومنابع طبيعي مجلس تصريح کرد: در شرايطي که کشور با بحران منابع اوليه توليد به خصوص منابع آب، فرسايش خاک و کمبود خاکهاي زراعي غني از مواد آلي مواجه است ضايعات محصولات کشاورزي به هر مقدار که باشد قابل قبول نيست. نوري قزلجه تاکيد کرد: بايستي در جهت کاهش ميزان تلفات بخش کشاورزي قدم هاي جدي برداشته شود چرا که در غير اينصورت اين وضعيت باعث هدر رفت انرژي، نيروي کار و منابع شده و حدود يک چهارم توليدات بخش کشاورزي به اين شکل از بين مي رود و از دسترس مصرف خارج مي شود. وي با بيان اينکه ضايعات بخش کشاورزي دلايل مختلفي دارد، گفت: کمبود صنايع تبديلي و تکميلي، عدم تناسب سيستم هاي حمل و نقل با شرايط و وضعيت محصولات توليدي و نبود بسته بندي و مارکتينگ محصولات از جمله عواملي است که باعث از بين رفتن محصولات کشاورزي مي شود. اين نماينده مردم در مجلس نهم با اشاره به اينکه يکي از دلايل از بين رفتن محصولات کشاورزي نقل و انتقالات زياد و بيش از حد است، تصريح کرد: مي توان توليد کننده هاي واسطه را در مکان هايي مستقر کرد که حداقل نقل وانتقالات رخ دهد همچنين از سوي ديگر ماشين آلات فرسوده در بخش کشاورزي به ويژه ماشين آلات کاربردي در مرحله برداشت باعث هدرفت و از بين رفتن محصول مي شود . نوري قزلجه توسعه صنايع تبديلي و تکميلي ، تجهيز ناوگان و ماشين آلات بخش کشاورزي و اصلاح سيستم حمل و نقل محصولات بخش به منظور کاهش ضايعات بخش کشاورزي را ضروري دانست و گفت: در راستاي کاهش ميزان تلفات بخش کشاورزي انجام تحقيقات کاربردي الزامي است چرا که در گوشه به گوشه بخش، مشکلات و هررفت هايي وجود دارد که به راحتي مي توان از بروز آنها جلوگيري کرد. منبع: دهقان نیوز