مهندسین کشاورزی کفش های خود را عوض کنند

كارشناسان استخدامي بايد اندوخته‌هاي علمي خود را تقويت كنند و اهل مطالعه باشند تا نتايج توصيه‌هاي فني و علمي به كشاورز خود را در مزرعه و خرمن خود را نشان دهد. اگر كارشناسان به توصيه‌ها و نكات علمي و فني خود اعتقاد و باور عميق داشته باشند، كشاورز نيز به تدريج اعتماد مي‌كند و مسائل […]

كارشناسان استخدامي بايد اندوخته‌هاي علمي خود را تقويت كنند و اهل مطالعه باشند تا نتايج توصيه‌هاي فني و علمي به كشاورز خود را در مزرعه و خرمن خود را نشان دهد. اگر كارشناسان به توصيه‌ها و نكات علمي و فني خود اعتقاد و باور عميق داشته باشند، كشاورز نيز به تدريج اعتماد مي‌كند و مسائل علمي را اجرايي مي‌كنند.

 

 

رئيس سازمان جهاد كشاورزي كهگيلويه و بويراحمد گفت: كارشناسان استخدامي جديد اين سازمان براي انجام مأموريت‌ اصلي خود در ترويج مسائل كشاورزي به فكر خاكي شدن كفش‌هاي خود نباشند.

به گزارش دهقان نيوز از ياسوج، جعفر گوهرگاني در جمع كارشناسان تازه استخدام شده اين سازمان اظهار كرد:‌ مهندسين استخدام شده، چه دختر و چه پسر كفش‌هاي خود را عوض كنند و كفش مناسب مزرعه بپوشند.

 

رئيس سازمان جهاد كشاورزي كهگيلويه و بويراحمد گفت: مهندسين ناظر بايد از نظارت صرف بر يك محصول خاص به فكر ترويج مسائل علمي و فني بخش به كشاورزان باشند.

 

وي افزود: كارشناسان بايد به ما بگويند كه براي ارتقاء و كمك به بخش كشاورزي چه ايده و راهكاري دارند.
گوهرگاني با بيان اينكه كسي از ديگر ادارات براي رفع مشكلات بخش كشاورزي نمي‌آيد، تصريح كرد: براي عبور از برخي تنگناهاي اين بخش بايد همه توان و ظرفيت علمي به ويژه ظرفيت فني وعلمي كارشناسان تازه استخدام شده به كار گرفته شود.

 

متولي بخش كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد تأكيد كرد: ‌كشاورز بايد لمس كند كه توصيه‌هاي شما كارشناسان به او كمك كرده است و اگر اين اتفاق نيفتد، اعتمادي به توصيه‌هاي مروجين كشاورزي به وجود نخواهد آمد.

 

وي ابراز داشت:‌ كارشناسان استخدامي اين سازمان بايد اندوخته‌هاي علمي خود را تقويت كنند و اهل مطالعه باشند تا نتايج توصيه‌هاي فني و علمي به كشاورز خود را در مزرعه و خرمن خود را نشان دهد.

 

گوهرگاني يادآور شد: اگر كارشناسان به توصيه‌ها و نكات علمي و فني خود اعتقاد و باور عميق داشته باشند، كشاورز نيز به تدريج اعتماد مي‌كند و مسائل علمي را اجرايي مي‌كنند.

 

رئيس سازمان جهاد كشاورزي كهگيلويه و بويراحمد ادامه داد: اگر اطلاعات علمي و اجرايي كارشناسان ما به روز باشد، كدام كشاورز است كه كمك به رفاه و توليد خود را نپذيرد؟
گوهرگاني در بخش ديگري از صحبت‌هايش بيان كرد: هيچ زماني براي يك مروج و كارشناس كشاورزي، وقت بيكاري نيست و همواره مسائل مهم و حياتي براي توصيه به كشاورز در بخش‌هاي مختلف كاشت، داشت، ‌برداشت، توصيه‌هاي كودي، مبارزه با علف‌هاي هرز و ديگر توصيه‌ها در بخش‌هاي دام، شيلات، باغباني و بخش‌هاي ديگر وجود دارد.
گوهرگاني، توصيه‌هاي كودي براي در اختيار دادن عناصر غذايي به اندازه و به موقع و مبارزه با علف‌هاي هرز را از نكات مهمي دانست كه كارشناسان با مراجعه حضوري به مزارع كشاورزان، آن‌ها را ترويج دهند.